חידושים במשפט העבודה - גלימה הוצל"א

מפתח אלפאביתי, תוכן עניינים
www.glima.info
הגבלת אחריות
: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים
לענין הסדרה, "משפט העבודה והסכמים קיבוציים", ראה בדף הבית - של גלימה הוצאה לאור. הערה לגבי סדר עדכונם של דפי החידושים: הדפים אינם מתעדכנים באופן כרונולוגי
ינואר 2021
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
רוב האגרות הופחתו מעט; ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 9099אתר רשומותסדרי דיןהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשפ"א-202117.1.2021
דצמבר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2י"פ 9338אתר רשומותסדרי דיןהוראות בדבר הגשת מסמך אלקטרוני לבתי המשפט ולבתי הדין לעבודה31.12.2020
החלת חלקים מתקנות סדר הדין החדשות של בתי המשפט, על בתי הדין לעבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 9045אתר רשומותסדרי דיןתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשפ"א - 202031.12.2020
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.5ס"ח 2881אתר רשומותתשלום שכר לעובד שאינו אזרח ישראליחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א - 202023.12.2020
נפסק (בסעיפים 40 ו- 48 לפסק) כי יש להפריש לקופת פנסיה, לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, גם מתשלומים שבוצעו עבור ימי מחלה וחופשהפסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטהפרשה לקופת פנסיה, אישור תובענה יצוגית, ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 33793-12-16, עתליה אביגל ואח' - באג מולטיסיסטם בע"מ
6.12.2020
נובמבר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.17ס"ח 2868
אתר רשומותמגיפת וירוס הקורונה, "דמי בידוד" - הוחלפה תעודת המחלה הגורפת
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א - 202019.11.2020
אוקטובר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.5י"פ 9132
אתר רשומותעבודה בשעות נוספות - משבר וירוס הקורונההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCov)) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה4.10.2020
ספטמבר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 13.5.2י"פ 9122
אתר רשומותמענק חד פעמי, תוספת בגין עבודה בחלקיות משרה, ועוד
צו הרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה30.9.2020
אוגוסט 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בית דין אזורי קבע כי גובה השכר של העובד אינו בגדר "סוד מסחרי" של המעבידה, וכי הוא היה רשאי לגלותו בנסיבות הענין. ראה גם, משפט העבודה פרקים 1.1.1 ו- 1.2פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטמידע על שכר עבודהפסק דינו של בית דין אזורי לעבודה בסע"ש 57327-01-18 (בי"ד אזורי נצרת), מידות ומעשי נוף ח.פ. 558217345 ואח' - מרדכי הרוש; ניתן ביום 12.8.202012.8.2020
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.11.10ס"ח 2838אתר רשומותעובדים מסויימים מהשטחים, מגורים הולמים ועוד
חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21), התש"ף - 20205.8.2020
יולי 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי גם מי שמקבל שירות מקבלן שירות, חייב לשמוע עובד של הקבלן לפני שהוא מבקש שתופסק הצבתו אצלו. נקבע גם כי היקף חובת השימוע משתנה בהתאם לנסיבות. ראה גם משפט העבודה, פרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשימועפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 47271-06-18, התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ - סמי הפוטה וחברת החשמל לישראל בע"מ5.7.2020
יוני 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הוראת שעה הנותנת הקלות ברכישת ביטוחים לעובדים ששכרם הופחתק"ת 8593אתר רשומותהפחתת שכר וכיסויים ביטוחיים בפנסיהתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-202011.6.2020
פגרת הקיץ בבתי הדין לעבודה, קוצרה באופן חד פעמי, ובשנת 2020 היא תתחיל רק ביום 11.8.2020 (במקום ביולי). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15ק"ת 8590אתר רשומותפגרת הקייץ בבתי הדין לעבודה
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף - 20207.6.2020
נפסק, כי - בכפוף לחריגים - הכלל הוא כפל תשלום לעובד המועסק בחג. גם תשלום דמי חג וגם תשלום שכר עבודה בחג. החריגים נוגעים למקרים בהם חלים הסכם קיבוצי או צו הרחבה עם הוראה סותרת, או מצבים בהם למעביד אין שליטה על ימי העבודה וכדומה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5, והסכמים קיבוציים פרק 991גפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטדמי חגיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 24481-11-17, ע"ע 38313-03-18, איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) - מיכאל מוחדינוב ואחרים1.6.2020
מאי 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
למרות שבשמה של המעבידה הופיעה המילה "מאפייה" וברשיון העסק נכתב "מוצרי מאפה", נפסק כי העובד לא הצליח להוכיח כי חל עליה צו ההרחבה בענף האפיה. ראה גם משפט העבודה, פרק 10.1.7פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטצו ההרחבה בענף האפיהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 34134-03-20, Habtemariam Tsagay - לחמים, מאפייה ואספרסו בר בע"מ21.5.2020

י"פ 8851אתר רשומותדיונים בביה"ד לעבודה, בשעת חירוםתיקון מס' 3 להודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-199110.5.2020
אפריל 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך

י"פ 8830אתר רשומותדיונים בביה"ד לעבודה, בשעת חירוםתיקון מס' 2 להודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-199128.4.2020
הותקנו ובוטלו תוך 11 יום. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7ק"ת 8461 וגם ק"ת 8493
אתר רשומותחופשה ללא תשלום בתקופת מגיפת וירוס הקורונה. הפחתה זמנית של הגנות הקבועות בחוק עבודת נשים
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף - 2020 - וביטולן
6.4.2020 וגם 17.4.2020
מרץ 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה לקראת סוף פסק הדין בסעיף 55, שם נקבע כי מבחינה מעשית לא ניתן לקיים את הוראת סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר, ולשחרר את הכספים תוך 15 יום ממועד סיום העבודה. ראה גם משפט העבודה, פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטמועד שחרור כספי פיצויי פיטורים מקופהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 29744-11-18, חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י - דורית לוי31.3.2020
הקלות בהמצאת כתבי טענות בדואר אלקטרוני, בתקופת מגיפת וירוס הקורונה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 8438אתר רשומותהמצאת כתבי בי-דין באמצעות דואר אלקטרוניתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה), התש"ף-202030.3.2020
לפי פסק הדין, לפני שעובד מקבל החלטות שעשויות להשפיע על זכויותיו הפנסיונית, כדאי לו לפנות מיוזמתו ומראש בשאלות למינהלת הגימלאות. זאת על מנת להמנע מפעולות מוטעות שעלולות לפגוע באופן קשה בזכויותיו. ראה לענין זה גם במשפט העבודה, בפרקים 11.01 ו- 11.10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפנסיה תקציבית בשירות המדינהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 55052-08-19, רינת לבקוביץ בקלצ'וק - מדינת ישראל18.3.2020
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.5י"פ 8753אתר רשומותעבודה בשעות נוספות - משבר וירוס הקורונההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש (Novel Coronavirus 2019- nCov)) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה17.3.2020

י"פ 8750
וקישור לתיקון: י"פ 8766
אתר רשומותדיונים בביה"ד לעבודה, בשעת חירום הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א - 199117.3.2020
ההודעה תוקנה ביום 23.3.2020
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.6 ו- 12.6.9
י"פ 8720
אתר רשומותתנאי עבודה ושכר
הודעת ביטול הסכמים קיבוציים בענף תחנות הדלק
3.3.2020
פברואר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
במתח שבין פרשנות מילולית, לבין עקרונות של תום לב והגינות, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי רוב חוזי העבודה יפורשו תוך מתן משקל רב יחסית לעקרונות. זאת בין היתר משום שמדובר בחוזי יחס ארוכי טווח. לצורך זה אובחן פסק דינו של בית המשפט העליון (בענין ביבי כבישים), אשר מגמתו לכאורה הפוכה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפרשנות חוזה עבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 68281-02-19, יוסף בוסאני - הכוכב חברה לתעשיות מגופים מתכת (1987) בע"מ ואח'23.2.2020
נקבע לגבי עובד סיעוד זר (המועסק על ידי יחידי), כי אם הוא לא יעבוד ביום הבחירות, הוא לא יהיה זכאי לשכר (בשונה מרוב העובדים הישראלים). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5
ק"ת 8345
אתר רשומותשכר עובדי סיעוד זרים
תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש), התש"ף-20209.2.2020
ינואר 2020
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
לפי הבנתנו ניתן ללמוד מפסק הדין (ראה בעיקר בסעיפים 7 ו- 15 לפסק), כי חובה להודיע גם על שעת תחילת העבודה ועל שעות ההפסקות (או אולי רק משכן). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטחוק הודעה לעובדפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 18335-12-18, ע"ע 10248-12-18, אקרם שראונה - אשכול פרוייקטים (ש.ר.ד.) בע"מ20.1.2020
הורחבה אחריות מעביד למנוע מראש מעשים של הטרדה מינית. נפסק כי העסקה בתנאים שמגדילים את הסיכוי להטרדה מינית, מטילה על המעביד אחריות בגין מעשה הטרדה מינית שהתרחש בעקבותיהם. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהטרדה מיניתפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 64261-10-18, פלונית - חברה אלמונית ואח'; ניתן ביום 7.1.2020 ותוקן ביום 26.1.20207.1.2020
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3
ק"ת 8311
אתר רשומותאגרות בית דין
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התש"ף-20201.1.2020
דצמבר 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.1.4.1
י"פ 5862
אתר רשומותשכר בשעת חירום
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 עד ליום 31.12.20195.12.2019
למרות ההסתלקות, אישר בית הדין תשלום שכר טרחת עורך דין לב"כ התובעים היצוגיים בסך 100,000 ש"ח + מע"מ, וגמול לתובעים היצוגיים עצמם בסך 10,000 ש"ח ברוטו כ"א, וזאת בשל הסכמת המעבידה לשינוי תנאי העבודה באופן שהביא תועלת משמעותית לציבור העובדים; בהחלטה מופיעים פרטים לגבי מספר הכסאות לעובדים בסניפי מקדונלד'ס. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.15.9 (תובענות ייצוגיות) ו- 993.3.1 (חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים)פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהסתלקות מתובענה יצוגית; וחוק הזכות לעבודה בישיבה
החלטת בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 37403-11-17, ע"ע 53175-10-17, אלוניאל בע"מ - עידו שמרון ואחרים5.12.2019
ספטמבר 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
סוייגה לכאורה הלכה קודמת לפיה אחריות עובד המתפטר לאלתר, מוגבלת לדמי ההודעה המוקדמת. נפסק בין היתר כי עובד מתפטר חייב "לנהוג בתום לב, ובכלל זאת לנסות לצמצם את הקשיים והנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום קשר העבודה, ולאפשר למעסיק להיערך לסיום עבודתו". נקבע כי העובדת הפרה חובה זו, והיא חוייבה גם בתשלום דמי הודעה מוקדמת לפי חוק (בסך של כ- 11,000 ש"ח), וגם בפיצוי בגין נזק לא-ממוני לפי דיני החוזים (בסך 20,000 ש"ח). זאת משום שמעבידה היה תלוי בה לחלוטין לצורך ביצוע עבודתו; היא ידעה על כך; היא תכננה את עזיבתה מראש; התחלתה בסמוך לפני המועד בו הודיעה על התפטרותה; והתפטרה בלי לתת הודעה מוקדמת. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיצוים למעביד בשל התפטרות עובד ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 17760-07-17, אלי פרבר - סופר מרקו לימור שלי22.9.2019
אוגוסט 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי למרות שחוק פיצויי פיטורים אינו חל על מתמחים בעריכת דין, הם כן זכאים להפרשות לפנסיה בגין רכיב פיצויי הפיטורים, מכוח צו ההרחבה הכללי לפנסיה (זאת בנוסף להפרשות בגין תגמולים). ראה גם משפט העבודה פרקים 10.10 ו- 11.05פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפרשות פנסיוניות עבור מתמחים במשפטיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 53034-02-19, אלי בן-חיים, חברת עורכי דין - אנדראה ויויאנה מלמוד27.8.2019
לפי צו ההרחבה בענף המוסכים, היה על המעביד לבטח את העובד בקרן פנסיה ותיקה, דבר שהיה מקנה גם ביטוח נכות. הדבר כבר אינו אפשרי (הקרנות הותיקות נחסמו למצטרפים חדשים לפני יותר מעשרים שנה), והוא בוטח בביטוח מנהלים ללא רכיב של אובדן כושר עבודה. ארוע ביטוחי התרחש. נפסק כי זכות הבחירה של עובד לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005, מיתרת את הצורך לדון בהלכות "ביצוע בקירוב" של הפרשה סוציאלית בלתי אפשרית. לגבי זכות הבחירה, נפסק כי מכיוון שהיתה חובה מנהלית להליך של יעוץ לפני ההצטרפות לביטוח המנהלים, חזקה שהעובד בחר בו. מכיוון שכך, נקבע כי למעביד לא היתה אחריות להעדר ביטוח אובדן כושר עבודה. לעומת זאת, המעביד הפריש סכומים נמוכים מדי לביטוח המנהלים (בשלב כלשהו השכר הועלה וההפרשות לא). כתוצאה מכך, הסכום החודשי שהעובד קיבל מביטוח המנהלים היה קטן יותר מזה שהיה מגיע לו אם ההפרשות היו מלאות. המעביד חוייב בהפרש המהוון שנבע מתקופת ההפרשות שטרם התיישנה, בסך 110,000 ש"ח בערך. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.01פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטביטוח פנסיוני חלקי, בחירת עובד, אחריות מעביד, צו הרחבה בענף המוסכים ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 41741-12-16, אליהו דאדון - ולדימיר פופוביץ5.8.2019
אפריל 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
המעבידה נמנעה מלשלם לעובד שכר בגין חודש העבודה האחרון, ובית הדין קבע כי עשתה כן שלא כדין, בניגוד לתנאי הוראת סעיף 25 לחוק הגנת השכר (שעניינה ניכויים וקיזוזים מותרים משכר עבודה). העובד נתן לה אוליטמטום, לפיו לא יחזור לעבודה אם לא ישולם שכרו, וכך היה. תביעתו לשכר ופיצויי פיטורים התקבלה (היו עוד עילות ועוד רכיבים שחלקן התקבלו וחלקן נדחו). נפסק כי חלה על פעולתו הוראת סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים שעניינה התפטרות בדין פיטורים (בית הדין הדגיש שמדובר בסירוב לשלם שכר ולא רק באיחור לשלמו). נדחתה תביעת המעבידה לדמי הודעה מוקדמת. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.10.2 (לענין התפטרות בדין מפוטר), 10.10.4 (הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות) ו- 10.3 (הגנת השכר)פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטאי-תשלום שכר והתפטרותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 60336-05-17, סוכנות נהורה א.ד. בע"מ ואח' - עמי אמריק שרייבר11.4.2019
נקבע כי המעבידה הפרה מספר פעמים את זכות השימוע של העובד, והיא חוייבה בתשלום פיצויים. ההפרות נגעו לצמצום היקף משרתו. המשרה צומצמה פעמיים תוך הפרת חוזה (כלומר היתה לו זכות חוזית להיקף משרה מסויים, המעבידה הפרה אותה, ונקבע כי היה עליה לשמוע אותו לפני ההחלטה להפר). בפעם השלישית לא היתה הפרת חוזה, אלא דובר באירוע בקשר לסיומו של חוזה. המעבידה בקשה לחדש את החוזה, אבל בהיקף משרה קטן יותר, והציעה זאת לעובד. נקבע כי היה עליה לשמוע את העובד לפני שקבלה את ההחלטה בדבר מתן ההצעה הזו. אם איננו טועים, בדרך כלל החובה לשמוע - במגזר הפרטי - היא לפני פיטורים, ונראה לנו שיש כאן הרחבה משתמעת שלה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1, תחת הכותרות "'תום-לב', 'נאמנות', 'הגינות' וחובה לשמוע" ו- "הפעלת סמכות הניהול באופן ענייני (בתום לב ובהגינות), והחובה לשמוע עובד העלול להפגע". בפסק הדין נדונו גם סוגיות נוספותפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטזכות שימוע כללית (בלי קשר לפיטורים?)פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 44784-07-16, המכללה האקדמית אשקלון ע"ר ואח' - ד"ר אילן ביג'אוי10.4.2019
נדונה הוראה בצו, לפיה הוא חל רק על עובדי כפיים. נפסק בין היתר כי די בכך שמדובר בעובד פס היצור, ואין חשיבות להיקף העבודה הפיזית. נדונו גם הלכות כלליות בענין תחולת צווי הרחבה והסכמים קיבוציים. ראה גם משפט העבודה פרק 19.9
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתחולת צו הרחבה בענף המתכת, החשמל ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 48382-01-17, יוסף נירנברג - ב.ג. גולד טכנולוגיות בע"מ ואחרים
10.4.2019
מרץ 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הורחבו שוב הנסיבות בהן ניתן להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. בית הדין שקל, בין היתר, את התרגלות העובדות למקום העבודה בו עבדו כ- 8 שנים, ואת קליטתן אצל מזמין השירות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.2פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטעובדי קבלני שירות, זכאות לפיצויי פיטורים במקום מעבר למקום חדש ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 29196-11-17, אינה דוקטור ואח' נ' קלינור שירותים לישראל בע"מ25.3.2019
בית הדין סרב לפסוק פיצוי לדוגמה למרות שבתלושי שכר הופיע סיווג לא נכון של חלק מהשכר הרגיל כ"פרמיה". נקבע כי היו חילוקי דעות של ממש בענין רכיב זה, ולכן נשלל יסוד הידיעה ("ביודעין") הנדרש בסעיף 26א(ב) לחוק הגנת השכר. בפסק הדין נדונו גם סוגיות נוספות. ראה גם משפט העבודה פרק 10.3
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיצוי לדוגמה בגין טעויות בתלושי שכר ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 39970-03-14, ע"ע 40786-03-14, י. שומרוני, חברה להשקעות ובניה בע"מ - דאוד טארק
19.3.2019
פברואר 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
תביעה אישית קודמת של עובד אחר, באותו ענין ונגד אותה המעבידה, התקבלה. למרות זאת, הבקשה לאישור הגשתה של תובענה יצוגית נדחתה. בית הדין הארצי לא דן בכללים בדבר "מעשה בית דין" (וביחוד לא בכלל בדבר "השתק פלוגתא"). הוא כן דן בכלל שעניינו התקדים המחייב, וקבע כי הוא אינו כבול לפסיקה הקודמת משום שזו ניתנה בבית דין אזורי; ומשום ששם לא נשמעה עמדת ארגון העובדים. פסק הדין עוסק גם בסוגיות נוספות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתביעה יצוגית ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 46536-09-16, בן בטחון (1989) בע"מ - גיא אורטל ואחרים24/2/19
עובד שעתי, כלומר עובד שהיקף משרתו משתנה באופן תדיר, ושכרו מחושב לפי מספר שעות עבודתו, נופל תחת ההגדרה "עובד בשכר" שבסעיף 1 לחוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951. בסעיפים 3 ו- 10 לחוק נקבעו הוראות מיוחדות לענין אורך ודמי החופשה, וזאת בין היתר בקשר לעובדים בשכר. הוראות שלפי הבנתנו, אי-אפשר לצפות את כל תוצאותיהן בעת עריכת תלושי השכר מדי חודש. המעבידה ניהלה את מלאי החופשה של עובדים שכאלו על התלושים ושלמה דמי חופשה לפי מלאי זה. נפסק כי כנראה מדובר בטעות, ואושרה ניהולה של תביעה יצוגית כנגדה, בין היתר בעילה זו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתלוש שכר - ניהול מלאי חופשה לעובדים שעתיים ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 16621-02-17, ליודמילה ספרנסקי נ' נתן, המרכז הישראלי לרפואה סיעודית בע"מ12/2/19
הסכום הוגדל ל- 30,400 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15
י"פ 8098אתר רשומותסדרי דין
הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר4/2/19
ינואר 2019
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר, כי המשתמשת בעבודה צריכה לפצות את העובדת של קבלן השירות ב- 25,000 ש"ח. זאת משום שהפעילה את זכותה החוזית לדרוש את החלפת העובדת ללא נימוק, ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטאחריות משתמש בעבודה כלפי עובד של קבלן שירותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 71801-09-16, חירות גטה - ע.מי.ש.ב. שרותים בע"מ ומדינת ישראל21/1/19
שינויים קטנים בסכומי האגרה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3
ק"ת 8148אתר רשומותסדרי דין - אגרות
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ט - 2019
13/1/19
נפסק כי עובדת התפטרה בהתנהגות כאשר עזבה את העבודה ללא שהיה לה רצון לשוב. נקבע כי לא מדובר בהסקת ההתפטרות מעצם ההעדרות (המכונה "זניחת העבודה"), אלא מהצטברות של מספר נסיבות נוספות, ובכללן הפרת משמעת וריב עם מנהל, סרוב להתנצל או לישב את ההדורים, ועוד. נפסק שם כי המעבידה שויתרה על זכותה לדמי הודעה מוקדמת, לא היתה רשאית לחזור בה מהויתור במסגרת ההליך המשפטי. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.10.1 ו- 10.10.4פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתפטרות בהתנהגות ודמי הודעה מוקדמתפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 41354-02-16, חנה מלכה - טרייל סוכנויות בע"מ (בפירוק)9/1/19
נובמבר 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
התביעה עסקה במכרז לאיוש משרה בחברה ממשלתית בתהליך הפרטה, והוגשה על ידי המועמד שהגיע למקום השני. הנתבעים היו המעבידה והעובדת שזכתה במכרז. מסמכים שגולו (בין בהסכמה ובין מכוח צו של בית הדין) היו כל המסמכים הקשורים בתובע (ובכלל זה ראיון, ניקוד, ותוצאות מבחני השמה); פרוטוקול הוועדה הכולל את הדיון במועמדים וההחלטה תוך השחרת פרטי המועמדים האחרים; הנוהל לפיו פעלה הועדה; קורות חייה של הזוכה (שלא כללו פרטים על חייה, מצבה המשפחתי, כתובתה וכד'); תשובותיה לשאלון למועמד (תוך מחיקת פרטים אישיים וכן שמות של ממליצים); ומסמכי הניקוד שניתן לה. בית הדין הורה שאין לגלות, תרשומות מראיונות עם ממליציה; ופרוטוקול הראיון האישי שנערך איתה. ראה גם משפט העבודה פרק 10.15.1
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגילוי מסמכי הליך איתור (השקול לגילוי בהליך מכרז) למינוי עובד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 60670-05-18, נצר שרון בע"מ ואח' נ' עו"ד ראובן וולף
5/11/18
אוקטובר 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
החוק עוסק בחילופי קבלני כוח אדם ושירותים כהגדרתם שם, ונותן זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופיהם. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10
ס"ח 2752אתר רשומותזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעבידים
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33), התשע"ט - 2018
29/10/18

אוגוסט 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי הפעלת זכות הבחירה של העובדת מכוח חוק, בדבר הכיסויים הכלולים בתוכנית הפנסיה שלה (ובפרט בחירתה שלא לרכוש ביטוח בגין אובדן כושר עבודה), פטרה את המעבידה מחובה שנקבעה בצו הרחבה שחל על כלל המשק, לפיה תוכנית הפנסיה חייבת לכלול כיסוי זה. דיון בפסק הדין, ראה בפרק 11.01 לקובץ משפט העבודה; את החוק ראה בפרק 11.02; ואת צו ההרחבה בפרק 11.05. פסק הדין גם נגע בזכות לפרטיות, הנדונה בפרק 1.2 לקובץפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטחובת הביטוח הפנסיוני
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 7243-10-15, ליליאן לנדסברג - גל-רוב יועצים בע"מ ואחרים
20/8/18

יולי 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
עבודת בנייה הוספה (באופן זמני, לחמש שנים), לרשימת העבודות האסורות שבתקנות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.8.2ק"ת 8054אתר רשומותעבודת נוער בענף הבנייןתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (תיקון), התשע"ח - 201831/7/18
נקבע כי מעבידים בענף הבניין, צריכים להפקיד ערובה להגנה על זכויותיהם של עובדים זרים שהם מעסיקים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10ק"ת 8052אתר רשומותעובדים זרים בענף הבנייןתקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה), התשע"ח-201831/7/18
הוחלף התקנון לדוגמה, שמיועד בעיקר למעבידים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים (יש שם גם הוראות בקשר למעבידים המעסיקים פחות עובדים). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23.1ק"ת 8048אתר רשומותהטרדה מיניתתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון), התשע"ח - 201826/7/18
נקבעו מגבלות חדשות על זכותו של מעביד למשוך כספי פיצויים (ובכלל זה הנטל לקבל פסק דין). ראה גם, משפט העבודה פרקים 11.02 ו- 10.10ס"ח 2730אתר רשומותמשיכת כספי פיצויים על ידי מעביד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח - 20188/7/18
יוני 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע כי עובדים (עם חריגים הקבועים שם), רשאים לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית. החידוש הוא שגם מי שאינו דתי, רשאי לעשות זאת. מועד תחילת החוק נקבע בעיקרו ל- 1.1.2019. זאת בכפוף לכך שמעבידים צריכים להודיע לעובדים על כוונתם לדרוש עבודה במנוחה השבועית עוד קודם ליום התחילה; ובכפוף לכך שמעבידים יכולים להתחיל להגיש בקשות לאי-תחולת החוק, כבר כעת (את הבקשות יש להגיש לועדת שרים). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5ס"ח 2725אתר רשומותעבודה במנוחה השבועיתחוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18), התשע"ח - 201821/6/18
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.9.9י"פ 7846אתר רשומותתנאי עבודה ושכרצו הרחבה בענף ההיסעים (נהגי אוטובוס וכדומה)20/6/18
הוגדלו ההפרשות לפנסיה, בוטלה הוראה שעסקה בקיצור שבוע העבודה, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 18.1.9י"פ 7834אתר רשומותתנאי עבודה וגובה ההפרשות לפנסיהצו הרחבה בענף הבנייה11/6/18
עובד שהפך לנבחר, כבר לא זכאי לחזור לתפקידו הקודם (אך ראה שם גם הוראת מעבר, לגבי חלק מהעובדים שהפכו לנבחרים בעבר). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.1
ק"ת 8012
אתר רשומותעובד רשות מקומית שהפך לנבחר
צו המועצות המקומיות (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018; וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 4), התשע"ח - 2018
4/6/18

מאי 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבעה טבלת שכר חדשה, הוגדלו הפרשות המעביד לקרן השתלמות, נתנה לעובדים ברירה להפחית את הפרשותיהם לאותה הקרן, נקבע סכום אש"ל, נתנה לעובדים זכות לקבל מידע על דרך חישוב הפרמיה, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.8.9י"פ 7819אתר רשומותתנאי עבודה ושכר לנהגי משאיותצו הרחבה בענף ההובלה30/5/18
נפסק כי התשובה לשאלה האם יש לשלם גמול עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועית, גם על "עמלות", משתנה לפי נסיבות המקרה. אם העמלות הן חלק מהשכר הרגיל, או תוספת שניתן לייחס אותה לעבודה בשעות הנדונות. נפסק לכאורה באופן חד-משמעי יותר, שעמלות לא באות בחשבון לענין דמי חגים לעובד יומי, לפי צו ההרחבה בכלל המשק. בקשר לתובענות ייצוגיות, נדונו - בין היתר - נסיבות בהן תביעה בגין שעות נוספות עשויה להידון בהליך יצוגי; והשאלה אם יש מקום לחדש הלכה של דין מהותי דווקא בהליך יצוגי. בפסק הדין נקבעו מספר הלכות נוספות. ראה הרחבה ופירוט נוסף בפרקים הבאים בקובץ: פרק 10.5; פרק 10.15.9; ופרק 991ג
פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטדין "עמלות" לענין גמול עבודה בשעות נוספות, ודמי חגים, אישור תובענות יצוגיות ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 7386-02-16, ע"ע 36096-02-16, "קסטרו מודל" בע"מ נגד אור שחם
14/5/18

אפריל 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הובהר כי שכר המינימום לשעה הועלה החל מ- 1.4.2018. זאת על ידי חלוקת שכר המינימום החודשי ב- 182 (במקום ב- 186). הערת מערכת: לפי הבנתנו, לא ברור אם זה חל מעצמו על כל המשק (ולא רק על מי שההסכם הקיבוצי המקורי חל עליו), או שנחוץ גם צו הרחבה
ההחלטה
אתר ההסתדרות הכלליתשכר מינימום
החלטה לפי ההסכם בענין קיצור שבוע העבודה, בין ההסתדרות הכללית לבין נשיאות הארגונים העסקיים
24/4/18

מרץ 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בהיתר נקבעו גם תנאים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7747אתר רשומותעבודה בשבתהיתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל28/3/18
נפסק (להלכה החדשה נקבע מועד תחילה דחוי, ליום 1.1.2019) כי תשר (טיפ) שמקבל מלצר במסעדה הוא בגדר "שכר עבודה" שקיבל מהמסעדה, וזאת גם אם התשר ניתן מרצונו הטוב של הסועד, במזומן לידיו של המלצר, ולא הגיע אף פעם לידי המעביד. משמעות הדבר היא, בין היתר, שלעובד מגיעות זכויות סוציאליות (כגון הפרשה לפנסיה) לפי שכרו המלא (כולל התשרים). משמעות הדבר גם שנדחתה אחת מהתביעות, בה טען העובד כי לא קיבל שכר מינימום משום שאין להתחשב בתשרים. נקבע כי יש להתחשב בשכרו מהתשרים לענין זה, ולכן נדחתה התביעה להפרשי שכר מינימום. נכתב בדרך אגב כי ניתן להגיע להסכם, לגבי חלק השכר העולה על שכר מינימום, לפיו הפרשות המעביד לזכויות סוציאליות יבואו על חשבון התשרים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתשר (טיפ) כשכר עבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 44405-10-15, ע"ע 28480-02-16, עומרי קיס ואחרים - המוסד לביטוח לאומי ואחרים26/3/18
קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות (לרוב העובדים), על ידי הפחתת שעת עבודה אחת באחד מימי השבוע; חישוב ערך שעה לפי 182 שעות חודשיות; הגדלת מספר השעות הנוספות המרבי המותר ל- 16 (במקום 12 או 15); ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 992.6.1 ומשפט העבודה פרק 10.5
י"פ 7732
אתר רשומותשעות עבודה
א. צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; ב. היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות
19/3/18

פברואר 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הסכום הוגדל ל- 29,400 ש"ח. חלק מהאגרות הוגדלו בשקל. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15
י"פ 7690
אתר רשומותסדרי דין
הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
4/2/18

ינואר 2018
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
חלק מהאגרות הוגדלו בשקל. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3
ק"ת 7927
אתר רשומותסדרי דין - אגרות
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ח - 2018
11/1/18

דצמבר 2017

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נדחה ב- 4 שנים, גיל פרישת חובה של הורים שילדם נפטר והם בעלי ותק מסויים, אצל מעסיקים גדולים (נקבעו שם גם חריגים). זו הוראת השעה שתקפה רק למספר שנים. ראה גם, משפט העבודה פרק 11א
ס"ח 2674
אתר רשומותגיל פרישה מעבודה
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
14/12/17
בית דין אזורי פסק כי אחד מצווי ההרחבה בענף, חל רק על מי שנוהג רכב שמשקלו 10 טון ומעלה, למרות שמגבלה זו אינה מוזכרת בצו (היא מוזכרת בהסכם הקיבוצי שהורחב). בית הדין הארצי כתב כי יתכן שהוא ידון בכך, בפסק דין משלים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.8.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטצו הרחבה בענף ההובלהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 44196-10-14, עקילה חסון ואחרים נ' חלבי סלמאן חברה להובלות בע"מ ואחרים7/12/17

נובמבר 2017

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע כי שכר המינימום (על תנאיו וחריגיו) יועלה, החל מיום 1.12.2017, ל- 5,300 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3.01
ס"ח 2665אתר רשומותשכר מינימום
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח - 2017
7/11/17
נקבע כי אין ליתן רשות ערעור לגבי סוגים רבים של החלטות דיוניות. תחילת הצו, 30 ימים מיום פרסומו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 7881אתר רשומותסדרי דיןצו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשע"ח - 20175/11/17
צומצמה האפשרות לאישור תובענה כיצוגית, בנסיבות בהן קיימים יחסי עבודה קיבוציים. זאת באמצעות הרחבת ההלכה לפיה בנוסף על סעיף 10(3) לתוספת השניה לחוק תובענות יצוגיות, גם סעיף 8(א)(2) לחוק יכול למנוע את האישור. באופן פרטני יותר, נפסק בין היתר כי ארגון עובדים יכול לותר גם על זכויות עבר באופן שימנע אכיפה יצוגית שלהן (אך לא אכיפה פרטנית). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענה יצוגית ויחסי עבודה קיבוצייםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 36077-09-16, ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ - מיכאל בינימינוביץ ואחרים2/11/17

אוקטובר 2017

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נדונה המצאה באמצעות "הודעה באתר" לתיבת דואר אלקטרונית פעילה של עורך דין, המשתמש במערכת נט המשפט להגשת כתבי טענות. נפסק כי המצאה שכזו תחשב להמצאה כדין גם אם פורמאלית עורך הדין לא מסר את תיבת הדואר כיעד להמצאת כתבי בי-דין והיא לא מוגדרת כך במערכת נט המשפט. נכתב שם כי אין הכוונה לכתובת דואר אלקטרונית היסטורית שאינה פעילה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.1
פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטסדרי דין
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ר 33237-03-17, הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית בלב בע"מ
23/10/17

ספטמבר 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נכתב, בין היתר, כי המעמד הכפוי של "עובד" נועד להגן על עובדים מוחלשים המנוצלים על ידי מעבידיהם, ולא על עובדים חזקים אשר מצליחים לקבל את מה שהם רוצים ושכר מאוד גבוה. נכתב כי תביעות רבות להכרה במעמד של "עובד" מוגשות דווקא על ידי עובדים חזקים, וכי יש להתמודד עם ענין זה בזהירות, באמצעות הלכות גדרון אשר מקזזות את הפרשי שכרם הגבוה מהזכויות הכפויות שהם תובעים. לענין שימוע, נפסק בין היתר כי כאשר בזמן אמת סוברים שני הצדדים שאין בניהם יחסי עבודה ולא מקיימים שימוע, אין טעם לפסוק פיצוי בגין זאת בתביעה שהוגשה זמן רב לאחר מעשה. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.1.6 ו- 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטיחסי עובד-מעביד, הלכות גדרון, שימוע לפני פיטורים ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 55425-09-11, מיכאל גוטמן - שיכון ובינוי אחזקות בע"מ
5/9/17

אוגוסט 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבעו הוראות בענין שיקול דעת לקרוא בצווים לעבודה עובדים, ואף עובדים שהתפטרו, בענין קיום יחסי עובד ומעביד, בענין דרכי המצאת קריאות שכאלו, עונשין, פיטורים, הפחתת שכר ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.2.5ק"ת 7850אתר רשומותשביתה - צווי ריתוקתקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ז - 201714/8/17
הגיל נשאר 62 (ולא עולה ל- 62 ו- 4 חודשים), לעוד חצי שנה. ראה גם, משפט העבודה פרק 11א
ס"ח 2652אתר רשומותגיל פרישת רשות לנשים
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז - 20173/8/17

יולי 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבעו כללים לענין מסירת תלוש שכר באמצעות דואר אלקטרוני או אתר אינטרנט, במקום תלוש מודפס. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3ק"ת 7841אתר רשומותתלוש שכרתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז - 201726/7/17
תוקן והובהר צו זמני קודם (מפברואר 2017), ונקבע כי עיכוב ההליכים בקשר לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז - 1977, אינו כללי. הוא מצומצם לארגוני מעבידים מסויימים, ולסכסוכים הנוגעים להוראה מסויימת בתקנות. ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.8.01 ההחלטהאתר הנהלת בתי המשפטדמי טיפול לארגון מעסיקיםבג"ץ 4929/14, לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון ואחרים נגד שר הכלכלה ואחרים24/7/17
שעת חופשה יומית בשכר לבני זוג (עם ילד צעיר) של מי שמשרת במילואים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7
ס"ח 2647
אתר רשומותהטבה לבני זוג של מילואימניקים
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז - 2017
3/7/17

יוני 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מעבידה נכתה בטעות פחות מדי מס מעובד, חוייבה בתשלום הפרשים למס הכנסה, ובית הדין פטר את העובד מהשבת מחצית הסכום. זאת מכוח שיקול דעתו לפי סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט - 1979. ראה גם לענין שכר ברוטו/נטו בפרק 10.3; ולענין השבה בפרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהשבה למעביד - ניכוי מס בחסר
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 11534-01-16, BASHIR SALIH MOSAB - קבוצת אלון בע"מ19/6/17
נהפכה הלכה לגבי חישוב פיצויי הפיטורים לעובד שעתי בהיקף עבודה משתנה. נקבע כי חלקיות המשרה תחושב לפי החלקיות בפועל במשך כל תקופת העבודה (במקום רק ב- 12 החודשים האחרונים). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.01
פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטפיצויי פיטורים לעובד שעתי
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 44824-03-16, י.ב. שיא משאבים בע"מ - ADHENOM BERH TEAMI
4/6/17

מאי 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
תובע יצוגי ששכר הבסיס שלו היה שכר מינימום, חוייב בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 46,000 ש"ח בשתי ערכאות, ובא כוחו חוייב בתשלום הוצאות בסך 20,000 ש"ח. זאת בין היתר משום שנקבע כי דובר ב"תביעת סרק" בעיקרה, ובשל סדרה של פגמים שמצא בית הדין הארצי בהתנהלותם. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9
פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטתובענות יצוגיות
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 48523-10-12, ירון בלו - אביב יעל דרומה בע"מ
7/5/17

אפריל 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע בין היתר כי מאבטחים זכאים לעבוד, בדרך כלל, מתוך עמדה מקורה וגם זכאים לגישה למים וחשמל. תחילתן של רוב הוראות התיקון שישה חודשים לאחר יום הפרסום. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 993.3.1
ס"ח 2628אתר רשומותתנאי עבודה למאבטחים
חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3), התשע"ז - 2017
3/4/17

מרץ 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
כניסת ההסכם לתוקף הותנתה במתן צו הרחבה ואישורים שונים
ההסכםמשרד העבודהקיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות, עבודת לילה, והיתרים לעבודה בשעות נוספות
הסכם קיבוצי כללי מספר 7019/2017 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
29/3/17

פברואר 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הצו החיל הוראות מההסכמים הקיבוציים של הדירוג, על עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים, נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה. ראה גם, הסכמים קיבוצים פרק 13.5.2י"פ 7458אתר רשומותתנאי עבודה ושכר
צו הרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה28/2/17
סוכמה ופותחה ההלכה המבחינה בין "תשלום גלובלי" בגין עבודה בשעות נוספות לבין האיסור על "שכר כולל" לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר. תשלום גלובלי הוא תשלום חודשי קבוע בגין שעות נוספות. נקבעו חמישה תנאים, אשר בהתקיימם יש סיכוי גבוה שיקבע כי התשלום הגלובלי אינו מפר את סעיף 5 לחוק: 1. הסכמה מפורשת וברורה מראש, הכוללת הערכה לגבי מספר השעות הנוספות בחודש; 2. בממוצע וכמכלול התשלום הגלובלי צריך להיות שווה או גבוה מתשלום פרטני של גמול שעות נוספות; 3. בכל מקרה המעביד צריך לבצע מעקב אחרי מספר שעות העבודה; 4. בתלוש השכר צריכה להיות אבחנה ברורה בין שכר היסוד לבין הגמול הגלובלי; 5. התשלום הגלובלי לא נועד לאפשר למעביד להתחמק מביצוע חובות לפי חקיקת המגן. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשעות נוספות גלובליפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 23402-09-15, אוריאל ברד - קנסטו בע"מ28/2/17
ניתן צו זמני להקפאת דיונים לפי תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז - 1977, עד ליום 15.5.2017. ראה לענין ישום הצו, החלטה של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 9160-04-16, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל - ארגון חברות הניקיון בישראל ואח'; ניתנה ביום 13.3.2017. ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.8.01ההחלטהאתר הנהלת בתי המשפטדמי טיפול לארגון מעסיקיםבג"ץ 4929/14, לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון ואחרים15/2/17

ינואר 2017
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הסכום הוגדל ל- 28,600 ש"ח. ראה גם משפט העבודה פרק 10.15י"פ 7433אתר רשומותסדרי דיןהודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר26/1/17
הכוונה היא להחיל את הסכמי דירוג העובדים הסוציאליים שבמגזר הציבורי, על עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה. לפי הבנתנו, זו פעולה חריגה. ראשית, כמעט אף פעם לא הרחיבו הסכמים קיבוציים של המגזר הציבורי (יש חריג לגבי הסכם של האחיות מלפני עשרות שנים, אחרי מלחמת יום כיפור); ושנית, מדובר בכוונה להרחיב מספר רב של הסכמים אשר חלקם נכרתו לפני עשרות שנים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.5.2י"פ 7419אתר רשומותעובדים סוציאלייםהודעה על כוונה למתן צו הרחבה10/1/17
בוטלה תקופת ההתיישנות המקוצרת של שנתיים שחלה בעבר על תביעות שהוגשו לאחר סיום יחסי עובד ומעביד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7י"פ 7417אתר רשומותדמי הבראה - התיישנות תביעותצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש8/1/17
חלק מהאגרות הופחתו בשקל או שניים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3
ק"ת 7757אתר רשומותסדרי דין - אגרות
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ז - 20173/1/17

דצמבר 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
החוק כמעט ואינו נוגע בענייני עבודה. עוכבה קצת העלאת גיל הפרישה שהיתה אמורה לחול על נשים שנולדו בין ראשון לינואר 1955 עד דצמבר 1958. ראה גם משפט העבודה פרק 11א. כמו כן, נקבעו הוראות בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל - 1970 לגבי חיילים ועובדים במערכת הביטחון. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3
ס"ח 2592אתר רשומותגיל פרישה לנשים; ביטוח פנסיוני לעובדים בשירותי הביטחון, ועוד
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז - 201629/12/16
בית הדין הורה על השוואת שכרן של עובדות לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996, לשכרם של עובדים אשר ביצעו את אותה העבודה. זאת למרות שלכאורה הדבר היה מנוגד להוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, ולהסכם הקיבוצי מיום 3.3.1999 בדבר אישרור ומניעה של חריגות שכר במגזר הציבורי. נדחו שם טענות הגנה של המעבידה, לפיהן בין היתר דובר ב"קבוצות מיקוח" שונות, אשר השיגו לעצמן תנאים שונים במשא ומתן קיבוצי. נפסק לענין זה כי חוק שכר שווה נועד להתמודד- בין היתר - גם עם אפליה שנוצרת כך. נפסק כי גם הגדרות "תקן" ו"מתח דרגות" כפופות לחוק ומתח הדרגות של משרת אחת התובעות הוגדל. נפסק גם כי ניתן ליתן צו עשה צופה עתיד, בקשר לעובדת אשר המשיכה בעבודתה, למרות שהדבר לא מופיע במפורש בחוק. עוד לענין פסק דין זה, ראה בפרק 10.22.6 (חוק שכר שווה ופסיקרה לפיו) ובפרק 10.22 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ופסיקה לפיו). לענין חוק יסודות התקציב ראה בפרק 5.1 ולענין ההסכם הקיבוצי הנ"ל, בפרק 12.1.13פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטאפליהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1842-05-14, ע"ע 49264-04-14, עיריית ירושלים - גלית קידר ואחרים28/12/16
השכר הועלה ל- 28.5 ש"ח לשעה, ו- 5,300 ש"ח לחודש במשרה מלאה, החל מיום 1.1.2017. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.3.9י"פ 7408אתר רשומותשכרצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה22/12/16
עניינה של ההחלטה גמול השתלמות בגין תואר משולב ותואר נוסף, היא מתייחסת גם להוראות קודמות, משנה את הגדרת המושגים "תחום צר" ו"תחום רחב", קובעת הוראות מעבר למפרע (יותר מעשור שנים לאחור), קובעת הוראות שעה ועוד. היא חלה הן על משפטנים והן על פרקליטים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 13.2 ו- 13.2.5קישור להחלטהמשרד העבודהמשפטנים ופרקליטים בשירות המדינה - גמול השתלמותהחלטת ועדת מעקב שמספרה כהסכם קיבוצי 39/201718/12/16

נובמבר 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הורחבו סמכויות הממונה לסרב ולרשום הסכם קיבוצי. אם הבנו נכון, כיום כל עילה לפיה אין מדובר ב"הסכם קיבוצי" או לפיה ההסכם מנוגד לחוק או לתקנת הציבור יכולה להצדיק סרוב שכזה. פסק הדין גם מבהיר את הליך הרישום וההתנגדות לרישום. נפסק גם כי ארגון עובדים יכול לאבד את מעמדו ככזה בקשר למעביד מסויים והסכם קיבוצי מסויים, אם המעביד מעורב יותר מדי בצירוף עובדים לשורותיו. בפסק הדין יש אמרות אגב רבות. בית הדין גם כתב אמרות אגב המחזקות את ההגנה על עקרון השוויון, והפך אולי (מבלי לאזכר) את המגמה ההפוכה מהלכת סאוט אלעאמל שאישרה צו ההרחבה לכאורה מפלה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.4, פרק 10.1.2 ופרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטרישום הסכם קיבוצי, הגדרת ארגון עובדים, איסור הפליה ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסב"א 62655-11-14, סב"א 6759-12-14, הסתדרות העובדים הלאומית - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד הכלכלה ואחרים27/11/16

אוקטובר 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בין היתר, נפסק פיצוי לדוגמה בסך 40,000 ש"ח בגין הנפקת 22 תלושי שכר שהשכר שצויין בהם לא תאם לשכר בפועל וכד'. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתלושי שכר ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 28228-03-15, איזבלה לוקס נ' ארז זיסמן31/10/16
נדונה, בין היתר, השאלה מתי מעביד רשאי לכפור ביציגות של ארגון עובדים. ארגון בו המעביד כבר הכיר בעבר כיציג, וזאת כאשר אין ארגון מתחרה. נפסק כי אין "תקופת מניעות" או "תקופת יציבות ארגונית" קבועה מראש בנסיבות שכאלו (וזאת בשונה מהמצב כאשר יש שני ארגונים מתחרים), והמעביד יכול לכפור ביציגות אם השתנו הנסיבות באופן המצדיק זאת ואם חלף פרק זמן סביר מאז ההכרה. כמו כן, נדון שם נטל ההוכחה המוטל על מעביד, להוכיח שביטול חברות על ידי מספר עובדים בו זמנית, אינו תוצאה של התערבות שלא כדין מצידו. נכתב שם גם כי ארגון עובדים שמאבד יציגות, צריך להודיע על כך. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטיציגות ארגון עובדים
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 51407-07-15, כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי - צ.ל.פ. תעשיות בע"מ7/10/16

ספטמבר 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הוגשו תצהירים שנחתמו שלא לפני עורך הדין שאישרם (תצהירי פקס). בית הדין קבע כי מדובר בתצהירים פגומים, ודן בתוצאות הראייתיות והדיוניות של פעולה שכזו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהגשת תצהיר פגום בביה"דפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 56903-02-15, ע"ע 38889-02-15, זוהר סלמה - קיבוץ פלמ"ח צובה ואחרים28/9/16
הועברו סמכויות ואגפים בתחום דיני העבודה משר הכלכלה וממשרדו לשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
י"פ 7335אתר רשומותהעברת סמכויות שלטוניות
הודעה על שינוי שם של משרד והודעה על העברת שטחי פעולה ויחידות ממשרד למשרד5/9/16

אוגוסט 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הצו ניתן למפרע (רטרואקטיבית) ליום 1.2.2016 (כך נהוג). ההחזר המרבי בגין הוצאות נסיעה לעבודה הופחת ל- 22.60 ש"ח ליום (בגלל ירידת מחירי התחבורה הציבורית). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 7319אתר רשומותהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וביטול צווי הרחבה קודמים בעניין11/8/16
אתר בניה שארעה בו תאונה קשה, יסגר למספר ימים והעובדים ימשיכו לקבל שכר. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.14ס"ח 2576אתר רשומותבטיחות בעבודהחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10), התשע"ו-201611/8/16
תוקן ההסדר לפיו אדם שמקבל גם פנסיה וגם משכורת מקופה ציבורית, מופחת הסך הכולל של שתיהן. התיקון מגדיל קצבאות במצבים מסויימים. ראה גם משפט העבודה פרק 11.10.3ס"ח 2571אתר רשומותפנסיה תקציבית חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59), התשע"ו - 20164/8/16
נקבעו כללים ושיקולים לצורך חיוב תובע במתן ערובה לתשלום הוצאות הנתבע. לפני תיקון זה, הסוגיה הוסדרה על ידי אימוץ התקנות הכלליות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 7697אתר רשומותערובה לתשלום הוצאותתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ו-20162/8/16
הוסיפו אפשרות להפחית עיצום כספי באופן המתחשב בגודל המחזור הכספי של המעביד או מזמין השירות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3.5ק"ת 7696אתר רשומותאכיפה מנהלית של זכויות עובדיםתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי) (תיקון), התשע"ו - 20162/8/16

יולי 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הביטוי "חופשה לידה" הוחלף בביטוי "תקופת לידה והורות" (זהו שינוי סמנטי בלבד), והזכות להעדר שעה בתשלום במשך 4 חודשים אחרי חופשת הלידה (בעבר קראו לזה "שעת הנקה"), הפכה לזכות הורית ששני בני הזוג יכולים לחלוק בה (אחד על חשבון השני). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7ס"ח 2569אתר רשומותחופשת לידה, ושעת הורות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55), התשע"ו - 201628/7/16
לגבי ענפי הבנין והטכנולוגיות נקבע מועד תחילה כמעט מיידי. ראה גם את הוראות החוק לענין זה, בפרק 10.11.10ק"ת 7690אתר רשומותעובדים זרים בענפי הבנין, חברות סיעוד וטכנולוגיות יחודיותתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו-201619/7/16
לנוסח ההסכם שהגיע לידינו לא צורפו נספחיו, חסרות עליו חלק מהחתימות, וככל הידוע לנו הוא טרם נרשם. ההסכם קובע הוראות בדבר תוספות שכר, מכסות חוזים אישיים, תקופת נסיון וקביעות לעובדי פרויקטים ולעובדים מסויימים המועסקים בפטור ממכרז, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרקים 12.1.8 ו- 991.4.10 קישור להסכםאתר הסתרות המעו"ףתנאי עבודה, תוספות שכר, חוזים אישיים, ועודהסכם קיבוצי כללי (שכנראה עדיין לא נרשם), בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, והסתדרות העובדים הכללית החדשה, והסתדרות המעו"ף14/7/16
העובד הציג ראיה - לכאורה מכריעה - בדבר הפליה. דובר בהפליה עקיפה. לטענתו, מעבידו הפלה כנגד תלמידים ערבים והוא פוטר משום שהתלונן על כך. היתה בידו הקלטה של מנכ"ל מעבידו אומר (התואר "מנכ"ל" והציטטות, לקוחים מסעיף 29 לפסק הדין) "ואם זה הרוב ערבים, אז חלילה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו...", העובד שאל: התשלום זאת לא הייתה הבעיה, יכול להיות הנושא הערבי זה הבעיה, אני לא יודע, והמנכ"ל השיב: "יש שילוב של הכל יחד." כלומר, לכאורה מדובר בהודאת בעל דין בהפליה ובקשר סיבתי בין השיקול המפלה לבין ההחלטה שנדונה שם. העובד פוטר והגיש תביעה בטענה לפיטורים שלא כדין. בית הדין נתן משקל לעובדות אחרות, מצא פגמים במניעיו ובהתנהגותו של העובד, קבע כי עובדתית לא היתה הפליה ולא קשר סיבתי, ופסק כי הוא פוטר כדין. בין היתר הוא זקף כנגד העובד את עצם ביצוע ההקלטה והטיל עליו את האחריות למה שאמרו המנהלים: "מושך את הדוברים בלשונם ומכשילם" (ציטטה זו לקוחה מסעיף 35 לפסק הדין). כנגד העובד נפסקו הוצאות משפט, בשתי ערכאות, בסך 28,000 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהוכחת אפליהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 14184-11-11, ד"ר עמוס ברנס - המרכז האקדמי כרמל ואחרים14/7/16
הוארכה תקופת ההתיישנות (להבדיל מההסכם הקודם בענין, הפעם תוקף ההסכם לא הותנה במתן צו הרחבה). גובה דמי ההבראה נשאר ללא שינוי. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7עותק ההסכםמשרד העבודהדמי הבראההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7031/2016), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה10/7/16
ניתנה זכאות נוספת לחופשת לידה לאבות ("חופשת אבהות"). לחמישה ימים לאחר יום הלידה, על חשבון חופשה שנתית, חופשה ללא תשלום, או חופשת מחלה. החידוש הוא בכלליות הזכות, משום שכבר קיימת זכאות לחופשת לידה לאבות בנסיבות שונות (כשהאם אושפזה לתקופה ארוכה, כאשר מדובר באב שלו חזקה בלעדית ועוד). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7ס"ח 2560אתר רשומותחופשת לידה לאבות
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו - 20165/7/16

יוני 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ההיתר מאפשר להגדיל את תדירות ההעסקה בלילה (שבוע משבועיים במקום שבוע משלושה שבועות לפי סע' 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה), וזאת לבעלי תפקידים מסויימים בענף המלונאות, כמפורט בהיתר. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7294אתר רשומותשעות עבודה ומנוחההודעה על מתן היתר סטייה כללי להעסקת עובדים בעבודת לילה בענף המלונאות28/6/16
הפרשות המעבידים והניכויים מהעובדים לתגמולים יוגדלו בשני מועדים: 1.7.2016 ו- 1.1.2017; כמו כן נקבעו הוראות לענין ביטוח אובדן כושר עבודה, הפרשות לפיצויים ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05י"פ 7287אתר רשומותפנסיהצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק20/6/16
התיקון נועד למנוע מצב בו המחיר המשתנה של ביטוח אובדן כושר עבודה, ישפיע - בגלל הוראת חוק אחרת - על שיעור ההפרשות בכלל תוכניות הפנסיה אצל המעביד. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02ס"ח 2555אתר רשומותהפרשות לפנסיה וביטוח
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו - 201616/6/16

מאי 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר, כי המעבידה לא היתה רשאית לקזז מפיצויי פיטורים ומשכר אחרון, נזק לו טענה כחוב בלתי קצוב. בכך הוחלה ההלכה המצרה לפי סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 (שעניינו קיזוז משכר אחרון) גם על סעיף 20(ב2) לחוק (שעניינו קיזוז מפיצויי פיטורים). כנגד המעבידה נפסקו פיצויי הלנה בגין הסכומים שלא הותר לה לקזז, למרות שבדיעבד היא זכתה בהם. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטקיזוז חוב מפיצויי פיטורים ופיצויי הלנתםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 13832-12-10, שופר, ארגון להפצת יהדות ואח' - אילנית לוגסי26/5/16
בית הדין החמיר את הדרישות בקשר להודעה על סכסוך עבודה ושביתה לפי סעיפים 5 ו- 5א לחוק יישוב סכסוכי עבודה. בית הדין גם הקפיד שתוכן ההודעה יהיה מפורט - עד כדי התעלמות מעילות סכסוך כלליות מדי; גם בדק את העילות המופיעות בהודעה - אחת אחת - כדי לבדוק אם הן מקימות זכות לשביתה; גם שלל שביתה שלא תואמת לזו שתוארה באחת ההודעות; וגם שלל הוספת עילות שביתה שהופיעו בתכתובת בין הצדדים אך לא בהודעה פורמאלית לפי החוק. ראה פסיקה וחקיקה לענינים אלו, במשפט העבודה פרקים 10.2.5; ו - 10.2 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשביתהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסק"כ 3127-05-16, מדינת ישראל - ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות ואחרים11/5/16
ניתנה "הבהרה" בקשר לתוקפם של ההסכמים הענפיים הקודמים. לא הצלחנו להבין מה בתוקף, ההסכם החדש או ההסכמים הקודמים או גם וגם. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 22.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטענף החקלאות
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסב"א 13899-12-15, ארגון מעבידים לחקלאי הערבה - הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה ואחרים3/5/16

אפריל 2016

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
המועד להגשת ערעור על החלטת גמלאות, לפי סעיף 43 לחוק, הוארך ל- 12 חודשים (במקום שישים יום). ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3ק"ת 7648אתר רשומותפנסיה לפי חוק הגמלאותתקנות שירות המדינה (גמלאות) (המועד להגשת ערעור), התשע"ו - 201618/4/16
תוספות שכר, תוספות לפנסיה תקציבית, קיצור יום העבודה להורים בחופשת הקיץ; ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.4.17
צילום ההסכםמשרד הכלכלהתנאי עבודה ושכרהסכם מסגרת במגזר הציבורי, בין המדינה, מרכז השלטון המקומי ומעבידים ציבוריים נוספים לבין ההסתדרות הכללית18/4/16
יבוצעו, החל מיום 1.7.2016, הפרשות פנסיוניות. לא ברור לנו אם משתמע מכך שעד למועד זה לא בוצעו הפרשות - זאת לאור קיומה של חובה כללית בענין. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 13.2.4צילום ההסכםמשרד הכלכלהמתמחים במשפטים בשירות המדינההסכם בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית (מספרו 90/2016)18/4/16
בוטלה באופן קבוע הדרישה לקבלת "פנקס עבודה" משר העבודה לפני העסקת נער. כמו כן, מעביד צריך לדרוש אישור רפואי, ולשמור אותו אצלו ביחד עם ת.ז. ועוד. נקבעה הוראת שעה (לקצת יותר משלוש שנים), לפיה בחופשות רשמיות מבתי הספר, מעביד יכול להעסיק "צעיר" (גילאים 16 עד 18) עד חצות, ואחרי השעה 23:00 הוא צריך להסיע אותו הביתה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.8 ס"ח 2546אתר רשומותנוער עובד
חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו - 2016
7/4/16

מרץ 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר, כי ארגון עובדים יכול לצרף עובדים באמצעות אתר אינטרנט, בתנאי שדרך הצירוף מאפשרת את זיהויים באופן אמין מספיק; נפסק פיצוי לדוגמה בסך 200,000 ש"ח - לפי סעיף 33יא(ב)(1) לחוק הסכמים קיבוציים, בין היתר בגלל התבטאויות מעביד (יש קושי בעיגון העקיף של פסיקה זו באיסורים הקבועים בסעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים, איסורים שבגינם ניתנים הסעדים לפי סעיף 33יא(ב)(1).); ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.1.1 ו- 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתארגנות עובדיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 2764-09-15, 62394-12-15, קל אוטו בע"מ - הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואחרים
21/3/16
הורחבה תחולת החוק על עובדי מדינה, על ידי מתן פרשנות מצמצמת לסעיף 30(א)(2). לכאורה בניגוד ללשון הסעיף, אשר עוסק בעובדי מדינה אשר צריכים לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, החוק הוחל על פקחים ב"משטרה הירוקה". פקחים שמבצעים עבודת שטח עם כוננות מסביב לשעון. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדי מדינהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 37676-01-14, ע"ע 6249-01-14, יונה רם עברי ואח' - מדינת ישראל20/3/16
נפסק כי יש לעכב בקשה לאישור כדי לאפשר לארגון העובדים להגיע להסכם קיבוצי לאכיפת החוק המופר; נכתב כי בקשה לאישור תובענה עשויה להמחק על הסף אם התובע לא פונה לארגון העובדים לפני הגשתה; נפסק כי בנסיבות הענין, כאשר ארגון העובדים לא טרח להתייצב בבית הדין האזורי אין למחוק את הבקשה מעילה זו; נפסק כי על בית הדין לזמן את ארגון העובדים היציג לדיון בבקשה; ונכתב כי אי-הופעה של הארגון אולי מבטלת את המניעה הסטטוטורית של סעיף 10(3) שבתוספת השניה לחוק. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 19419-12-12, מודיעין אזרחי בע"מ - דניס קויטמן ואחרים13/3/16
נפסק לתובע המייצג גמול בסך 40,000 ש"ח ולבא כוחו שכר טרחה בסך 160,000 ש"ח, שהם 3.3% ו- 13.3% (בהתאמה) מסכום פסק הדין שעמד על כ- 1,200,000 ש"ח ברוטו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 20105-05-15, סימיון מסושניק - טן, חברה לדלק בע"מ ואחר1/3/16
הזכות הורחבה, והוספה העדרות בגין טיפולי דיאליזה קבועים של ילד. כמו כן, שר הכלכלה הוסמך להוסיף מחלות קשות של ילד שיזכו את הוריו לפי חוק זה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.17ס"ח 2533אתר רשומותהעדרות מעבודה בשל מחלת ילד
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13), התשע"ו - 20161/3/16

פברואר 2016
הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. ההפרשות בגין רכיב התגמולים יוגדלו בחצי אחוז (ל- 5.75% על חשבון העובד ול- 6.25% על חשבון המעביד), ביום 1.7.16; ובחצי אחוז נוסף, (ל- 6% על חשבון העובד ול- 6.5% על חשבון המעביד), ביום 1.1.17. נקבעו שם גם הוראות למצב בו נקבע שיעור הפרשות לא אחיד לפיצויי פיטורים; הוראות לענין מימון ביטוח אובדן כושר עבודה, ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05צילום ההסכם מיום 23.2.16
צילום ההסכם מיום 3.4.16
משרד הכלכלהפנסיה וביטוחהסכם קיבוצי כללי (מסגרת), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית23/2/16
הוחלף ביום 3/4/16
יוגדלו בהדרגה (ב 1.7.2016 וב 1.1.2017) ביומיים, מכסות החופשה המנימאליות לעובדים חדשים. כלומר בארבע שנות העבודה הראשונות אצל המעסיק. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.6ס"ח 2531אתר רשומותמכסת ימי חופשהחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו - 201616/2/16
הסכום המרבי הועלה ל- 28,000 ש"ח החל מיום 1.1.2016. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15י"פ 7205אתר רשומותסדרי דיןהודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר14/2/16
הוראת שעה לחודשיים. היתר להעסקה עד 14 שעות ביום, בתנאים המפורטים שם (הוראה קודמת פקעה ב- 30.11.2015). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7199אתר רשומותשומרים, מאבטחים, העסקה בשעות נוספות
הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות - הוראת שעה8/2/16

ינואר 2016

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
שעור ההשתתפות המרבי ליום הופחת, החל מיום 1.2.2016, ל- 22.60 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6קישור להסכםמשרד הכלכלההוצאות נסיעה לעבודההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7006/2016), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה31/1/16
כוונת ההסכם להאריך את תקופת ההתיישנות, לאחר סיום יחסי עובד ומעביד, משנתיים לשבע שנים. תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.7קישור להסכםמשרד הכלכלהדמי הבראההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7007/2016), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה31/1/16
נפסק כי הועד הפנימי שהוקם במנורה אינו "ארגון עובדים" משום שמטרתו היתה סיכול ההתארגנות בהסתדרות ולא קיום משא ומתן קיבוצי. נפסק כי ארגון שהוקם מתוך מטרה שכזו יתקשה להוכיח שהשתנה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתארגנות עובדיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 7731-10-15, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ והוועד הפנימי בחברת מנורה מבטחים31/1/16
עדכון אגרות בית הדין. אגרות המינימום הופחתו מעט בגלל ירידת המדד. ראה גם משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 7605אתר רשומותסדרי דיןהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ו - 201614/1/16
נפסק כי לעובד כפרט יש זכות לתבוע את ארגון העובדים לפי ההסכם לאכיפת זכויות בענף השמירה והאבטחה מיום 27.6.2011; ראה לענין זה, הסכמים קיבוציים פרק 12.3.3. כן נכתב שיש להרחיב את חובת הייצוג ההוגן המוטלת על ארגוני עובדים, בנסיבות בהן נמנע מהעובדים להגיש תובענות ייצוגיות מכוח פרט 10(3) לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות. לענין חובת הייצוג ההוגן ראה משפט העבודה פרק 10.1.8; חקיקה ופסיקה לענין תובענות יצוגיות ראה בפרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דין; אכיפת זכויות בענף השמירה והאבטחה; חובת הייצוג ההוגן
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 57454-11-14, ע"ע 10909-03-15, הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מרדכי שמלה ואחרים13/1/16
הוגדלה מכסת השעות הנוספות המותרת היומית בבתי אוכל, בתי מלון ובתי קפה, מ- 2 ל- 4 (ישור קו עם ההיתר הכללי). משמעות הוראה זו, לפי הבנתנו, נוגעת בעיקר לאיסור הפלילי (והמנהלי). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7184
אתר רשומותשעות נוספות
הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות12/1/16

דצמבר 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נדון ערעור על החלטת הממונה מכוח סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, שלא להתיר פיטורי עובדת בהריון. נפסק, בין היתר, כי בית הדין לא ישמע ראיות חדשות, מעבר לראיות שהוצגו בפני הממונה. כן נפסק כי חקיקת סעיף 13ד לחוק, אשר עניינו זכות ערעור, לא שינתה את היקף הביקורת השיפוטית על החלטות הממונה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטפיטורי עובדת בהריון
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 9953-11-13, רויטל אילוז נ' זמירה גולן ואחרים
28/12/15
נפסק כי במקרים בהם החלטת ביניים משפיעה על מהלך הדיון, בעל הדין הנפגע צריך להגיש בקשת רשות ערעור מייד. כלומר, המתנה לשלב הערעור תשקול כנגד קבלת טענתו. בכך סוייגה הוראת תקנה 84 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, הקובעת כי בנסיבות שכאלה בעל דין לא יפגע. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.1. נדונה גם הדרך שבה צריך לנהל הליך של שימוע לפני פיטורים (נקבע כי יש למסור את העתק הפרוטוקול לעובד בסמוך למועד השימוע; כי בנסיבות מסויימות יש לקיים פגישה שניה ועוד), ונעשתה הבחנה בין פגם בהליך הפיטורים לבין פגם בעילתם. זאת לצורך הפעלת שיקול הדעת באכיפת יחסי העבודה. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.10.1 (לענין הליך השימוע) ו- 10.1.6.1 (לענין סעדים בגין פיטורים שלא כדין)
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דין; פיטורים שלא כדיןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 27600-10-11, ד"ר גרשון אהרונוב - המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון22/12/15

נובמבר 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ניתנה הגנה לזכות העובד לבחור יועץ פנסיוני, ומשווק פנסיוני לצורך ביצוע פעולות. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02ס"ח 2510אתר רשומותהפרשות לפנסיהתיקון מס' 14 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 200530/11/15
נדון מצב בו מעביד ביקש לפטר עובדת אשר הודיעה לו שהיא בהריון. נפסק כי המעביד רשאי לדרוש ממנה אישור רפואי על דבר הריונה. לא היה ברור לנו מפסק הדין מה אמורה להיות התוצאה במקרה שעובדת אינה מציגה אישור שכזה או מאחרת בהצגתו (בנסיבות המקרה, נקבע כי היא הציגה אישור במועד). כמו כן נפסק כי במקרה של הפלה לאחר פיטורים שלא כדין, מתקצרת התקופה המוגנת עד למועד הקבוע בסעיף 7 לחוק עבודת נשים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורי עובדת בהריוןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 18424-02-12, ניו ליין קוסמטיקס בע"מ נ' שרון מור עלימה29/11/15
צומצם חריג הפיקוח לתחולת החוק (סע' 30(א)(6) לחוק), ונפסק כי החוק כן חל על עובד שעבודתו נעשתה באופן קבוע מחוץ למשרדי המעבידה (אצל הלקוחות, בארץ ואף בחו"ל). פסק דין זה הוא במגמה הפוכה לפסק הדין שניתן שלושה ימים קודם לכן (ראה בסמוך).
כן נפסק ששעות טיסה אינן שעות עבודה לצורך גמול שעות נוספות - אך פסיקה זו מבולבלת לכאורה משום שבאותה נשימה נכתב כי היה תשלום בגין שעות טיסה שנפלו על שעות עבודה רגילות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 15233-09-13, ע"ע 13867-09-13, חברת אדוונטק טכנולוגיות (אפלט) בע"מ נ' יתיר זלוסקי8/11/15
הורחבה הלכת יולנדה גלוטן, ונפסק כי החוק אינו חל על מלווה לנכה צה"ל שהועסק במשמרות של יממה עד שלוש יממות כל פעם. התביעה לגמול עבודה בשעות נוספות נדחתה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתחולת חוק שעות עבודה ומנוחהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 47114-03-13, אבי מור - נתיב 2 בע"מ5/11/15
הוראת השעה הוארכה ב- 20 יום, עד ליום 30.11.2015. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7140אתר רשומותשומרים, מאבטחים, העסקה בשעות נוספותתיקון של ההיתר הכללי הזמני להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות5/11/15

אוקטובר 2015


הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
צו הרחבה ענפי חדש. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 18.1.9י"פ 7134אתר רשומותתנאי עבודה ושכרצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים 28/10/15
מתן זכויות שונות למאבטחי טיולים, בהשוואה לשומרים בכלל. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.3.9י"פ 7134אתר רשומותתנאי עבודה ושכרצו הרחבה להסכם קיבוצי בשירותי אבטחה לטיולים, וצו מתקן להסכם הכלל ענפי בשמירה, בענין היחס בין הצווים28/10/15
הוראת שעה, תקפה עד ליום 10.11.2015. היתר להעסקה עד 14 שעות ביום, בתנאים המפורטים שם. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 7123אתר רשומותשומרים, מאבטחים, העסקה בשעות נוספותהודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)11/10/15
נושא ההחלטה הינו יצוג הולם לעובדים עם מוגבלות. נקבעו הגדרה מצמצמת ותנאי פטור, והוקמה ועדה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.4ההחלטהמשרד הכלכלהעובדים עם מוגבלות
החלטת ועדת מעקב, של ההסתדרות הכללית ונשיאות הארגונים העסקיים
1/10/15

ספטמבר 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, באופן חריג, כי סכסוך יציגות בין שני ארגוני עובדים יוכרע באמצעות בחירות. כך נפסק, לאחר שבית הדין פסל באופן גורף את טפסי ההצטרפות וביטול החברות עליהם החתימו הארגונים את העובדות. נקבע כי יש פסול בכך שועד עובדים שנבחר לפי חוקתו של ארגון אחד, פועל להעברת העובדות אל ארגון מתחרה; כי הוכח שהופעלו לחצים ואיומים כנגד העובדות על ידי שני הארגונים; כי מנהלות פעלו להחתמת עובדות; וכי צירוף עובדות באמצעות חוזי ההעסקה שלהן עם המעבידה פסול. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטיציגות ארגוני עובדים
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסב"א 2632-01-15, סב"א 46229-01-15, הסתדרות העובדים הלאומית ואח' - הסתדרות הפועל המזרחי בישראל ואח'10/9/15

אוגוסט 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
לפי סעיף התחילה, השינויים בכללי המצאת כתבי בי-דין באמצעות דוא"ל וקישור בדוא"ל יכנסו לתוקף ביום 1.11.2015. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 7542אתר רשומותהמצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוניתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), התשע"ה-201513/8/15
תיקון החוק מורה כי הסכמים הקובעים שיעורי הפרשה שונים לסוגי קופות שונות, יאבדו מתוקפם והעובדים יהיו זכאים להפרשה בשיעור הגבוה יותר (תיקון זה יכנס לתוקף בעוד חצי שנה). כן נקבעו בחוק הוראות שתוקפן מיידי. אחת מהן מאפשרת משיכת כספים מקופות מסויימות שסך החסכון בהן נמוך מ- 8,000 ש"ח (זו הרחבה של הוראת שעה שהיתה קיימת בעבר). ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02
ס"ח 2499
אתר רשומותחסכון פנסיוני, והפרשות מעביד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-20155/8/15

יולי 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
. בוטלה ההוראה לפיה אישור מחלה צריך לכלול אבחנה רפואית. יחד עם זאת, הוספה הוראת "שמירת דינים" לפיה התקנות אינן פוגעות בהוראת "כל דין או הסכם" בקשר למסירת אישורי מחלה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.17
ק"ת 7533
אתר רשומותאישור מחלה
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע"ה-201516/7/15
הכוונה מתייחסת להסכמים קיבוציים בקשר למאבטחי טיולים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.3.2 ו- 12.3.9י"פ 7076אתר רשומותענף השמירה והאבטחה
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה14/7/15
בית הדין הקיש מהוראת סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, ופסק כי הפסקות בעבודה (שארכו כנראה בין שלושה חודשים לחמישה חודשים), לא קטעו את רצף העסקתו של העובד במשך כ- 9 שנים. זאת משום שלא נעשה "גמר חשבון", משום שהצדדים התכוונו שהעובד ישוב לעבודה בסיומן ועוד. כך נפסק בקשר לצבירת זכויות חופשה והבראה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1, תחת הכותרת "חוזה עבודה שהופסק וחודש או הפסקת עבודה זמנית? (לענין רציפות זכויות וצבירת ותק)"פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטותק בעבודה; רציפות בעבודה ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 23392-12-12, מנדל גולדברג - ניר עבודות חקלאיות בע"מ9/7/15

יוני 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
כניסת רוב הוראות ההסכם הותנתה במתן צו הרחבה (הודעה על כוונה למתן צו פורסמה בי"פ 7091, התשע"ה, 10.8.2015, עמ' 7896). כן נכנסו לתוקף מייד, הוראות בענין יישוב סכסוכים. בכללן, הוראות בענין יישוב סכסוכים של עובדים כפרטים, בועדה פריטטית. יש לנו ספק לגבי תוקפן של חלק מההוראות החדשות, בכל הנוגע לעניינים שניתן להסדיר בהסכם קיבוצי ולשאלה האם הסכם קיבוצי יכול לסייג את זכות הגישה לערכאות. לענין ההסכם הענפי ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 18.1. לענין הסכמים קיבוציים וזכות הגישה של העובד כפרט לערכאות, ראה משפט העבודה פרק 10.1.5
משרד הכלכלהתנאי עבודה ושכר בענף הבניה, תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים; ותנאים למימוש זכויותהסכם קיבוצי (מספרו 7020/2015), בין התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה29/6/15
נפסק כי עובד בשכר יומי או שעתי, הזכאי לדמי חגים מכוח צו ההרחבה להסכם מסגרת (ראה בפרק 991ג לקובץ ההסכמים הקיבוציים), העובד חמישה ימים בשבוע, בימים א' - ה', אינו זכאי לדמי חגים בגין חג החל ביום שישי (זאת הרחבה של הכלל הקבוע במפורש בצו, המתייחס אך ליום שבת). כן נפסק, כי עובדת בחופשת לידה אינה זכאית לדמי חגים מכוח צו זה.
לענין הוכחת יתרת חופשה (לצורך פסיקת פדיון חופשה), נפסק על פי תלוש השכר והודאת העובדת, תוך שבית הדין דן במשמעות הראייתית של אי-ניהול פנקס חופשה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.6
לענין שינוי חד-צדדי בתנאי עבודה, נפסק כי אומנם עובד לא צריך להתפטר כדי להראות את התנגדותו לשינוי, אך בנסיבות העניין קבלת ההסבר לשינוי (הפחתת שכר) על ידי העובדת, המשך עבודה של כשנתיים וחצי עד הגשת התביעה, ועוד, מראים שהעובדת הסכימה לשינוי. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1
פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטדמי חגים; הוכחת יתרת חופשה; שינוי חד-צדדי בתנאי עבודה
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 21920-02-13, דיאמנט צעצועים בע"מ - ולנטינה פרנצב ואחרים1/6/15

אפריל 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ביה"ד דן במתן יפוי כוח על ידי תובע (עובד זר) המצוי בחו"ל. יושמו שם - לכאורה בקפדנות - הוראות סע' 33-30 לפקודת הראיות. ראה גם, לענין יצוג ויפויי כוח, משפט העבודה פרק 10.15.1ההחלטהאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דין - יפוי כוחהחלטתו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 6670-02-15, PHENGCHUEMNADAN THOTSAPHON - צופיה רובינשטיין20/4/15
הודע כי הסכום, לפי סעיף 354(א)(1)(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983, החל מיום 1.1.2014, עומד על 24,538 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.3.1י"פ 7020
אתר רשומותזכויות עובדים בפירוק תאגיד
הודעה בדבר שינויים בסך כל השכר או גמול תעסוקה שיש לו דין קדימה
16/4/15
אומצה - באופן קפדני - הוראת תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, שעניינה הזכות להגיב לתשובת המשיב (במסגרת "בקשה בכתב"). נקבע כי אי-קיום ההוראה על ידי בית הדין האזורי, הוא עילה לביטול החלטתו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דיןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בבר"ע 29351-01-15, עלי אבו גריבאן - יצחק מנדל ואחרים14/4/15

מרץ 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
פורסמה הודעה לפיה "... מיום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) שכר המינימום לחודש הוא 4,650 שקלים חדשים, והסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3(ב)(5) לחוק הוא 4,333.43 שקלים חדשים." ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.3.1, ומשפט העבודה פרק 10.3.01י"פ 7011אתר רשומותשכר מינימוםהודעה בדבר שכר מינימום מעודכן26/3/15
פגרת הקיץ הוזזה שוב, ונקבע: "מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר". ראה לענין זה, וכן לענין הוראות דין נוספות בקשר למניין מועדים ולפגרות, במשפט העבודה, פרק 10.15 ק"ת 7498אתר רשומותסדרי דיןתקנות בתי הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשע"ה - 20154/3/15
הסכום המירבי הועלה ל- 27,400 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15י"פ 6998אתר רשומותסדרי דין
הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
2/3/15
נפסק כי הצו חל גם על מעסיקים הנותנים שירותים בלבד (באופן שאינו מותנה גם בעיסוק ביבוא, יצוא או מסחר בסיטונות), בענפים המנויים בתוספת. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 50.9; ומשפט העבודה פרק 10.1.7פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתחולת צו ההרחבה בענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונות והשירותיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 2580-03-11, דורון נגר - ליטוס מחשבים בע"מ ואחרים1/3/15

פברואר 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
עניין ההסכם, תנאי עבודה, שכר, ביטוח ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.3.2
משרד הכלכלהליווי טיולים ומשלחותהסכם קיבוצי (מספרו 7008/2015), בענף השמירה והאבטחה26/2/15
נפסק כי "דמי כוננות" ששולמו לפי סיכום בין הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לצורך גמול עבודה בשעות נוספות. כך נפסק למרות שסעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, קובע כי הגמול יחושב לפי השכר הרגיל "כולל כל התוספות". אם הבנו נכון, הטעם שניתן לפסיקה זו היה שתוספת הכוננות שולמה בגין הנכונות לעבוד בשעות נוספות, ולא בגין השעות הרגילות. בית הדין הפך פסק דין קודם לענין זה (ע"ע 1089/02, יוסף ברנע - "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; ניתן ביום 13.10.2004). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגמול עבודה בשעות נוספות ותוספת כוננותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 26965-12-12, 43964-12-12, 29973-12-12, מדינת ישראל נ' ההסתדרות הכללית החדשה ואחרים25/2/15
עובדת הגישה תלונה למשרד התעשיה, מסחר ותעסוקה (כיום משרד הכלכלה), בגין הלנת שכר, ומייד לאחר מכן, פוטרה. המעבידה הורשעה בגין זאת בעבירה לפי סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז - 1997. ראה דיון ביקורתי בפסק הדין במשפט העבודה, פרק 10.16, תחת הכותרת "תלונה על מה? (סע' 4(2) לחוק) - הפרת חוק, שחיתות ציבורית והפרת זכויות עובדים". כן ראה סוגיה קרובה בפרק 10.10.1 תחת הכותרות העוסקות בפיטורים בעקבות עמידת עובד על זכויותיופסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורים פלילייםפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בת"פ 19352-05-13 (אזורי, באר שבע), מדינת ישראל נ' ביטחון אזרחי ש.ק. בע"מ ואחרים23/2/15
נפסק, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, כי על המבקש לאשר את תובענתו כיצוגית הנטל להוכיח כי קיימת "קבוצה" הנפגעת מההפרה. כלומר, כי המעביד מפר גם את זכויותיהם של עובדים אחרים באותה הצורה. נקבע כי ניתן לבקש צו גילוי מסמכים לצורך זה, כבר במסגרת הבקשה, וכי יתכנו נסיבות בהן יועבר נטל הבאת הראיות. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.15.9.
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות יצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 16988-11-11, אסתר לסרי - ברק גדעון בע"מ18/2/15
נהפכה הלכה קודמת, ונפסק כי בעת חילופי מעבידים, מעביד קודם שמפטר את העובדים חייב במתן הודעה מוקדמת, בלי קשר לשאלה אם העובדים התקבלו לעבודה אצלה המעביד החדש. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.4פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטהודעה מוקדמת לפיטורים
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 28597-03-11, דבוש נורית ואח' - מנעולי ירדני אחזקות (2005) בע"מ
11/2/15
ישולב בהסכמים קיבוציים, פרק 22.1 ואילך
משרד הכלכלהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7010/2015) בענף החקלאות10/2/15

ינואר 2015

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בוטלו הוראות בענין קבלת "אישור נחיצות" לפני מילויין של משרות פנויות מסויימות. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.2ק"ת 7484אתר רשומותקבלה לעבודה - מועצות מקומיותצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשע"ה-201528/1/15
בנוסף להעלאת סכום שכר המינימום בהדרגה, נקבעו הוראות לענין החרגת תוספות הסכמיות המגדילות בנפרד את שכר המינימום ("תוספת מוחרגת"). ראה גם משפט העבודה פרק 10.3.01ס"ח 2489אתר רשומותשכר מינימוםחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 201525/1/15
נקבע שבדרך כלל יש לאפשר לרופא תורן לישון שעתיים במהלך השעות הנוספות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 6971אתר רשומותתורנות רופאיםהודעה על תיקון היתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 195121/1/15
שוב שונתה הלכת גדרון, ברוב דעות. נפסק כי בנסיבות תחולתה, יש לקזז מתביעת העובד את ההפרש בין השכר החלופי הנמוך, לבין השכר הקבלני הגבוה ששולם בפועל. נהפכו ההלכות הקודמות שקבעו תנאי סף לקיזוז בשיעור 50% הפרש וכדומה. נפסק גם כי אין לבצע השבה (מעבר לקיזוז), בשום מקרה. בפסק הדין מספר קביעות נוספות, וכן אמרות אגב שעשויות להיות משמעותיות. ראה ניתוח של פסק הדין, במשפט העבודה פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהלכת גדרון - שלילת זכויות כספיות מקבלן שהוכר בדיעבד כעובדפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 3575-10-11, ענת עמיר - חברת החדשות הישראלית בע"מ21/1/15
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 7474אתר רשומותאגרות בי"ד
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ה-20155/1/15

דצמבר 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מועד התחילה דחוי, ותלוי בפעולות מנהליות של שרים. לענין עובדים זרים, ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10ס"ח 2483אתר רשומותעובד זר שהוא מסתנןתיקון מספר 18 לחוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 - תיקון עקיף בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה - 2014
17/12/14
מעבידים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים חוייבו במתן הודעות מסויימות למועמדים לעבודה שמשתתפים בהליכי ראיון או בחינה (הוחרגו עבודות שתקופתן פחותה מ- 30 ימים; וכן הוחרג גם ענף ההסעדה). תחילת התיקון לחוק, 45 ימים מיום פרסומו; ונקבעה גם הוראת מעבר. שם החוק העיקרי תוקן לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב - 2002. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1ס"ח 2481אתר רשומותחובת מתן הודעות למועמדים לעבודהחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה - 201416/12/14
נהפכה הלכה (או אולי נעשה נסיון להופכה לעקבית יותר), ונפסק כי בקביעת גובה הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, יובאו בחשבון גם גובה השכר וגם ערכם של חלק מהתנאים הנלווים. זאת, גם כאשר מדובר בחוזה עבודה לתקופה שאינה קצובה. ראה דיון בפסק דין זה, גם בהקשר זה וגם בהקשרים מעט שונים, במשפט העבודה פרק 10.1.6.1 תחת הכותרת הראשית "תרופות בשל הפרת חוזה עבודה", ותחת כותרת המשנה "פיצויים בגין פיטורים שלא כדין"
לא הצלחנו לקבל את העתק פסק הדין מאתר הנהלת בתי המשפטפיצויים בגין פיטורים שלא כדיןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 43380-06-11, פלוני - אלמונית9/12/14
נהפכה - במשתמע ומבלי שתאוזכר - הלכה קודמת, והוקלו התנאים בהם פטור עובד ממתן הודאה מוקדמת להתפטרות, מכוח סעיף 10(1) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א - 2001. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.4פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהודעה מוקדמת להתפטרותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 30021-02-12, יצחק אטיאס, חברה לעבודות בנין בע"מ נגד קירבייק קודיס ואחרים8/12/14
הוסיפו איסור על הפליה מחמת "מקום מגוריהם". ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22ס"ח 2479אתר רשומותאיסור הפליה
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 22), התשע"ה - 20144/12/14
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה או בתיקון חקיקה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.3; משפט העבודה פרק 10.3.01הסכם 7047/2014משרד הכלכלהשכר מינימוםהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7047/2014), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה3/12/14

נובמבר 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.1.4.1י"פ 6909אתר רשומותמבצע "צוק איתן" - תשלום שכרצו הרחבה להסכם קיבוצי כללי בדבר פיצוי לעובדים מבצע "צוק איתן" לפי חוק הסכמים קיבוציים4/11/14
נפסק, בין היתר, כי מעביד שמפטר עובד משום שהוא עומד על זכויותיו, פועל שלא בתום לב. ראה לענין פיטורים שלא כדין, במשפט העבודה פרק 10.10.1. בית הדין קבע כי סעיף 28א לחוק הגנת השכר, שאוסר פיטורי עובד מהטעם שהוא תבע את מעבידו, הינו מקרה פרטי לענין זה. ראה חוק הגנת השכר ופסיקה לפיו, במשפט העבודה פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורים שלא כדיןפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 13652-10-13, ARAGAWI AMELESET - י.ב. שיא משאבים בע"מ ואחרים2/11/14

אוקטובר 2014


הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מתן צו ההרחבה גורר אחריו את כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי הענפי שהורחב בו. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.3.9י"פ 6899אתר רשומותתנאי עבודה ושכרצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה26/10/14
תוקף ההסכם שהורחב (הסכם מיום 25.6.2014, שמספרו 7027/2014), הותנה במתן הצו. ראה ההסכם והצו, והוראות דין ופסיקה נוספות לענין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במשפט העבודה פרק 10.22.4י"פ 6891אתר רשומותהפליה בעבודה
צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
5/10/14
מחיר יום הבראה הועמד על 378 ש"ח החל מיום 1.7.2014. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7י"פ 6891אתר רשומותדמי הבראה, מגזר פרטי
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה5/10/14
בענף זה נכרתו הסכמים כלליים שונים עם שני ארגוני מעבידים שונים. ההסכם הנ"ל, נכרת על ידי התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, ושולב בהסכמים קיבוציים פרק 98.1; הסכמים עם הארגון האחר, לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, שולבו בפרק 98
משרד הכלכלהמדריכי תיירים - תנאי עבודה ושכרהסכם עבודה קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים לתיירות בישראל1/10/14


ספטמבר 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מי שיגיש בקשה, תושב לו אגרה ששולמה החל מיום 1/2/2009, בגין תביעת פיצויים לדוגמה לפי סעיף 26א(ב) לחוק הגנת השכר. לענין אגרות, ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3תדפיסאתר הנהלת בתי המשפטאגרות בי"דהודעת הנהלת בתי המשפט30/9/14
נפסק כי הסמכות העניינית בנזיקין, בקשר לעוולת האונס (ובדרך אגב ובמשתמע גם בקשר לעוולות של מעשה סדום ובעילה אסורה), נתונה לבתי המשפט האזרחיים (בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי), ולא לבתי הדין לעבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהטרדה מינית - סמכות ענייניתפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 7146/13, פלוני נ' פלונית ואחרים22/9/14
נדונה השאלה, האם המדינה ועובד ציבור שנתן חוות דעת שלילית על עובד אחר, אחראים לפי חוק איסור לשון הרע. התביעה נדחתה על הסף, מכוח סעיף 13(9) לחוק. פסק הדין ניתן עם הנמקות סותרות (בין נותני דעת הרוב), כך שקצת קשה ללמוד ממנו הלכה. מצויות שם גם אמרות אגב לענין מעבידים פרטיים וסעיף 15(7) לחוק; ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטלשון הרע בעבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 35058-05-12, יצחק רוזנברג - משרד החינוך ואחרים14/9/14

אוגוסט 2014


הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
דיווח על הודעת ביטול להסכם מיום 17.7.1966, שמספרו 1195/66. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 17.4י"פ 6862אתר רשומותעובדי דפוס בעיתון ידיעותהודעת ביטול הסכם קיבוצי26/8/14
נדונו, בין היתר, הנסיבות החריגות בהן ארגון עובדים הטוען ליציגות רשאי לעכב את מסירת שמות חבריו וטופסי הצטרפותם, למעביד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתארגנות עובדים ויציגות לפי חוק הסכמים קיבוצייםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 59352-10-13, ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה) - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ארגון העיתונאים בישראל - בענין עיתונאי Ynet21/8/14
בין היתר, הוטלו חובות מסירת פרטים על מעבידים וקופות גמל. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02ק"ת 7407אתר רשומותהפרשות פנסיוניותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ד - 201411/8/14
בתי הדין הוסמכו לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני, בקשר להפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.6. כמו כן, הורחבה ההגנה על מתלונן, באמצעות תיקון סעיף 6 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. ראה גם, פרק 10.22ס"ח 2464אתר רשומותהפליה בעבודה; והגנה על מתלונןחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 5), התשע"ד - 2014; ותיקון עקיף (מס' 21) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה6/8/14
נקבעו הוראות לענין נטל ההוכחה (תיקון מס' 12), ולענין הרחבת ההגנה לאנשים עם מוגבלות ומפעלים מוגנים (תיקון מס' 13), ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23
ס"ח 2464
אתר רשומותהטרדה מינית
תיקונים מספר 12 ו- 13 לחוק למניעת הטרדה מינית
6/8/14
לענין תחולת הודעה זו בבתי הדין לעבודה, ראה משפט העבודה פרק 10.15.2קישור למסמךאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דיןהודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה5/8/14
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6855, התשע"ד, 12.8.2014, עמ' 7350. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.1.4.1הסכם 7037/2014משרד הכלכלהפיצוי לעובדים עקב מבצע "צוק איתן"הסכם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה; מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7037/20143/8/14


יולי 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
שונו הפטורים מעריכת מכרזים ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.2ק"ת 7399אתר רשומותמכרזים - קבלת עובדיםצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ד - 201422/7/14
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.3.2 (ההסכם הענפי), 12.3.1 (תקנון העבודה), ו- 12.3.9 (צו ההרחבה)
משרד הכלכלהתנאי עבודה ושכר בענף השמירההסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה, בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, האיגוד הארצי של עובדי השמירה22/7/14
המושג "מעסיק" החליף את המושג "מעביד" בעשרות חוקים - למעט חריגים בקשר לארגוני מעבידים. בדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח הכנסת 535), נכתב כי למושג "מעביד" נלוות משמעות שלילית של ניצול, ולכן מבקשים להחליפו במושג אחר, שאינו בעל מטען שכזה. הערת מערכת: לדעתנו מדובר בטרחנות רבה, ולא ברור אם ואיזה שינוי רצו לעשות בדין המהותיס"ח 2459
אתר רשומותהמושג "מעסיק"
חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד - 2014
15/7/14
בקשר למבצע צוק איתן. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5י"פ 6835אתר רשומותשעות נוספותהודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 195114/7/14
הצוים הוחלו עד קו 40 הקילומטרים מרצועת עזה (מבצע צוק איתן). ראה גם משפט העבודה פרק 10.18י"פ 6833
וי"פ 6835
אתר רשומותשירות עבודה בשעת חרוםצו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967, וצו נוסף
9/7/14
ו- 14/7/14

יוני 2014


הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי הוגדל, החל מיום 1.7.2014, ל- 378 ש"ח. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991.7
משרד הכלכלהדמי הבראה במגזר הפרטיהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7026/2014), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה19/6/14
הוכרו תוספות בקשר לדירוגים הבאים: עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה; עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים; רופאים; ועובדי רשות המיסים. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3.11י"פ 6821אתר רשומותפנסיה תקציבית בשירות המדינההודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל - 197019/6/14
הוסף יום האזכרה הפרטית לקרובי משפחה שהם חללי מערכות ישראל או נפגעי פעולות איבה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.6ס"ח 2456
אתר רשומותימי בחירה
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד - 2014
18/6/14

מאי 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
פסק דין תקדימי ומקיף בנוגע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998. ראה ניתוח של הפסק במשפט העבודה פרק 10.22.4פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטהפליה בעבודה
פסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 6069/10, רמי מחמלי נ' שירות בתי הסוהר ואחרים
5/5/14

אפריל 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הסכום המרבי הועמד על 26.40 ש"ח ליום עבודה, החל מיום 1.1.2014. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6791אתר רשומותהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
24/4/14
הנהלים שהוחלפו על ידי הנוהל החדש הנ"ל, אומצו על ידי נשיאת ביה"ד לעבודה דאז. ראה בדף נהלי נשיא ביה"ד לעבודה. כן ראה, משפט העבודה פרק 10.15.1נוהל 1-14אתר ביה"מ העליוןמועד הדיוןנשיא בית המשפט העליון: נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון; וטופס בקשה לשינוי מועד דיון22/4/14


מרץ 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נהפכה, מבלי שאוזכרה, הלכה קודמת שקשרה בין העדר תחולה של הסכם קיבוצי על עובדים, לבין שלילת מעמדו של ארגון העובדים בקשר אליהם. נפסק, בין היתר, כי העדר תחולה כאמור אינו שולל את יציגותו של הארגון ביחס לעובדים המוחרגים; כי קבוצת עובדים המוגדרת אך ורק לפי התקשרותם בחוזים אישיים, אינה יוצרת יחידת מיקוח נפרדת; סוייגה כנראה, מבלי שאוזכרה, הלכה קודמת שהגבילה את האפשרות להחריג עובדים באופן אישי מתחולת הסכם קיבוצי; נקבעו הלכות לענין סמכות עניינית וסדר דין קיבוצי. לענין יחידת המיקוח ויציגות, ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8; לענין תחולת הסכמים קיבוציים, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.2; לענין סמכות עניינית וסדר דין קיבוצי, ראה בפרקים 10.15.01 ו- 10.15.5 בהתאמהפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתארגנות עובדיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בעס"ק 26445-09-13, 26700-09-13, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל ואחדות, ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי26/3/14
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.3.1י"פ 6776אתר רשומותא. ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק
ב. השכר הממוצע לפי החוק הנ"ל
הודעות לפי חוק הביטוח הלאומי24/3/14
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרקים 98 ו- 98.9י"פ 6776אתר רשומותתנאי עבודה ושכרהודעה על כוונה למתן צו הרחבה, להסכם הקיבוצי הכללי למורי דרך מוסמכים להדרכת תיירות נכנסת לישראל - הסכם מיום 21.10.2013, מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7058/201324/3/14
הרשויות המקומיות הוסמכו למנות מנהלים כלליים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.1ק"ת 7355אתר רשומותמועצות מקומיותצו המועצות המקומיות (שירות העובדים) (תיקון), התשע"ד - 2014
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ד - 2014
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"ד - 2014
19/3/14
בין היתר, ניתנה פרשנות מרחיבה לאיסור על העסקת קרובי משפחה ("כפיפות" פורשה ככוללת גם זיקה או תלות ביחסי העבודה). ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.2 (לענין הצו ברשויות המקומיות), ומשפט העבודה פרק 5.1 (באופן כללי)פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהעסקת קרובי משפחה במועצות מקומיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בע"ע 4477-05-12, מדינת ישראל - אנואר עבד אלחמיד מטר ואחרים18/3/14
בית הדין דן בבעיה פרשנית בקשר לסעיף 47 לתקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), התשל"ט - 1979; ובנסיבות בהן ינתן צו מניעה זמני כנגד השעיה (באותו המקרה ניתן צו). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.1.7.01 (פסיקה בנוגע לעובדי רשויות מקומיות); 12.1.7 (חוק המשמעת ברשויות המקומיות); ו- 12.1.7.1 (נוסח מתואם של התקנות).ההחלטהאתר הנהלת בתי המשפטהשעיה מעבודההחלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 4609-03-14, עיריית אילת ואח' - מויאל13/3/14
לפי הבנתנו, נהפכו חלקים מהלכת אל בטוף, בענין תנאי הכשרות של טפסי הצטרפות וטפסי ביטול חברות בארגוני עובדים, בעת סכסוך בין ארגוני על היציגות במקום העבודה. התנאים הפכו מפורמליסטיים למהותיים, והושם הדגש על מתן משקל לרצונם של העובדים (במקום לתנאים צורניים קפדניים). כמו כן נדונה שאלת ידיעתם של עובדים, על דבר חברותם הכפולה בשני ארגונים; ונדונו התנאים המוקדמים להלכת המניעות שנועדה להגן על ארגון עובדים שכבר פעל במקום העבודה מפני טענות יציגות של ארגון עובדים מתחרה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטיציגות לפי חוק הסכמים קיבוצייםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסב"א 22825-08-13, ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אגודת העיתונאים בת"א וידיעות אחרונות בע"מ12/3/14
הורחבה חובת הדיווח של גופים ציבוריים על שכר העובדים בהשוואה לשכר העובדות. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.22.6 (חוק שכר שווה) ו- 10.22.5 (חוק שיווי זכויות האישה)ס"ח 2438אתר רשומותשוויון בעבודהחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3), התשע"ד - 2014; ותיקון עקיף לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א - 195110/3/14
שיעור האגרה בתביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית. לענין אגרות, ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3. לענין החוק למניעת הטרדה מינית, ראה בפרק 10.23ק"ת 7350אתר רשומותסדרי דיןתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשע"ד - 20146/3/14
ההגנה הורחבה כך שבמקום שתחול רק על טיפולים לקראת הבאתם לעולם של ילד ראשון ושני, היא חלה על טיפולים לקראת הבאתם לעולם של שני ילדים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7ס"ח 2436אתר רשומותהגנה מפני פיטורים וטיפולי פוריותחוק עבודת נשים (תיקון מס' 51), התשע"ד - 20145/3/14
הוגדל מספר החברים בועדה המייעצת, ונקבעה חובת יצוג מפורטת לגבי ארגונים העוסקים בזכויות של מיעוטים מסויימים וקבוצות אוכלוסיה מסויימות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22ס"ח 2436אתר רשומותנציבות שוויון הזדמנויות בעבודהחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19), התשע"ד - 2014
5/3/14
הוסדרה אפשרות מינויים של שופטים בגמלאות לתפקידי "שופט עמית" בבית דין אזורי לעבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15ס"ח 2436אתר רשומותשופטיםחוק בתי המשפט (תיקון מס' 75), התשע"ד-2014; ותיקון מס' 45 לחוק בית הדין לעבודה5/3/14
חוזקה ההלכה לפיה ההסכמה הפורמאלית של הצדדים, בדבר זהות המעביד, תופסת כאשר היא אמיתית וחוקית (אותנטית ולגיטימית), - ללא ניצול ופגיעה בעובד - גם כאשר הסממנים מצביעים אחרת. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטזהות המעבידפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 33542-11-12, אוניברסיטת בן גוריון - פרופ' דינה פלפל ושירותי בריאות כללית4/3/14

פברואר 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.5.9י"פ 6759אתר רשומותתנאי עבודה ושכרצו הרחבה בענף הניקיון19/2/14
הסכום הועלה ל- 26,900 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15י"פ 6751אתר רשומותסדרי דיןהודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר5/2/14
נפסק כי עובד שאינו-יהודי, חייב לבחור יום מנוחה קבוע לפי סעיף 7(ב)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה, ואינו רשאי לשנות יום זה במהלך תקופת עבודתו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטמנוחה שבועיתפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"פ 46825-02-13, מדינת ישראל נ' זכיון אופנת רנואר בע"מ ואחרים5/2/14

ינואר 2014

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי אין לחייב את המוסד לביטוח לאומי בתשלום גימלה לעובדיה של חברה שניתן לגביה צו הקפאת הליכים ושאושר בעניינה הסדר נושים, בלא שניתן לגביה צו פירוק. בכך נהפכה החלטה קודמת של בית משפט מחוזי. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק מעבידפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 110/08, המוסד לביטוח לאומי נ' רו"ח גבי טרבלסי ואח' - ענין קלאבמרקט28/1/14
תקרת השכר עודכנה, החל מיום 1.1.2014, והועמדה על 15,451.3 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.1.8 ו- 991.4.6
משרד הכלכלהדמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון עובדיםהודעה בענייני עובדים מס' 3/2014 (מספרה כהסכם קיבוצי 7003/2014), שהחתומים עליה הם מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, והסתדרות המעו"ף19/1/14
שיעור ההחזר המרבי הוגדל ל- 26.40 ש"ח החל מיום 1.1.2014. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6760, התשע"ד, 23.2.2014, עמ' 3978. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6

משרד הכלכלההוצאות נסיעה לעבודה וממנההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7001/2014), בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה16/1/14
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 7327אתר רשומותסדרי דיןהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ד - 20148/1/14
נכנסו לתוקפם שינוי בשיעור ההפרשות; ושינוי בתנאים לגבי הסדר פנסיה מיטיב. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05 י"פ 6302אתר רשומות

משרד הכלכלה
הפרשות לפנסיה
פנסיה חובה במשק - הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה
1/1/14

דצמבר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הגדלת קצבאות. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3ס"ח 2425אתר רשומותפנסיה תקציבית בשירות הציבוריחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 54), התשע"ד - 201329/12/13
הוגדלה אחריותם של מעבידים, ונהפכו מספר הלכות, בנוגע לחיוב מעבידים בתשלום פיצוי מהוון בגין הפרת חובת הביטוח הפנסיוני. ראה ניתוח הפסק במשפט העבודה, פרק 11.01. כמו כן, הוגדלה אחריותן של קרנות פנסיה במקרה של אי-העברת הפרשות על ידי מעבידים. ראה לעניינים אלו, בפרקים 11.01 הנ"ל, וכן בפרק 10.3. בנוסף, שונה כלל שמירת רציפות הביטוח בקרנות ותיקות, לפי תקנה 41כה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964. ראה לענין אחרון זה, בפרק 11.03 לקובץפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפרת חובת מעביד, להפריש הפרשות פנסיוניותפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 201/09, ג'ורג' טורעני - חנא ראשד ז"ל, קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד), מנוף, קרן פנסיה בע"מ והיועץ המשפטי לממשלה19/12/13
תקופת הארכת חופשת הלידה המרבית, בשל אשפוז הילוד, הוגדלה מעשרה שבועות, לעשרים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7 ס"ח 2418אתר רשומותחופשת לידה
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 50), התשע"ד - 20139/12/13
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.17ס"ח 2418אתר רשומותהיעדרות בשל מחלת ילד
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 10), התשע"ד - 2013
9/12/13


נובמבר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
האיסור הורחב, בנסיבות בהן המוטרד לא הראה שאינו מעוניין והמטריד ניצל מרות, גם לעובדי ציבור. עובדי ציבור כהגדרתם בסעיף 34כד לחוק העונשין (הגדרה הכוללת גם נבחרי ציבור). ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.23ס"ח 2415אתר רשומותהטרדה מיניתחוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד - 201328/11/13
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.8ק"ת 7305אתר רשומותשוויון בעבודה
תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשע"ד - 2013
13/11/13
החלת הרפורמה בחטיבות העליונות של בתי הספר הממשלתיים. ראה גם, הסכמים קיבוצים פרק 80-13-4הסכם 316/2013משרד הכלכלהעובדי הוראה - רפורמת עוז לתמורהתכתובת בין הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לבין מזכ"ל הסתדרות המורים (מספרה כהסכם קיבוצי 316/2013)11/11/13

אוקטובר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 98
משרד הכלכלהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים להדרכת תיירות נכנסת לישראל21/10/13
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי הוגדל, החל מיום 1.7.2013, ל- 374 ש"ח. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991.7י"פ 6667אתר רשומותדמי הבראה במגזר הפרטי
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
3/10/13

ספטמבר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ההיתר מוגבל במספר תנאים, ובין היתר בכך שהשמש זורחת אחרי השעה 06:30.
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5
י"פ 6663אתר רשומותשעות עבודה ומנוחההודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה17/9/13
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.1.4.1י"פ 6662אתר רשומותפיצוי לעובדים בגין מבצע צבאיצו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר פיצוי לעובדים ומעסיקים מבצע "עמוד ענן"16/9/13
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 12.5.3י"פ 6657אתר רשומותתנאי עבודה ושכרהודעה על כוונה למתן צו הרחבה בענף הנקיון12/9/13
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.5.2ק"ת 7286אתר רשומותתנאי עבודה ושכר
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג - 2013
1/9/13

אוגוסט 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בעקבות כריתתו והפעלתו של ההסכם לאכיפת זכויות בענף (ראה הסכמים קיבוציים פרק 12.3.3), סרב בית הדין לאשר את ניהולה של תובענה ייצוגית (ראה משפט העבודה פרק 10.15.9)פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיות - ענף השמירהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 53348-01-12, גרמן ישייב - ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ ואחרים29/8/13
בין היתר, החוק נותן תוקף להסכם הקיבוצי המובא בהסכמים קיבוציים פרק .12.5.2
בחוק נעשה גם תיקון עקיף לחוק להגברת האכיפה - ראה בפרק 10.3.5
ס"ח 2406אתר רשומותתנאי עבודה ושכר
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-20136/8/13
הפיצוי הוגדל ל- 120,000 ש"ח. ראה משפט העבודה פרק 10.23.
בחוק נעשה גם תיקון קשור לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - ראה בפרק 10.22
ס"ח 2406אתר רשומותפיצוי ללא הוכחת נזקחוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 8), התשע"ג - 20136/8/13
ראה משפט העבודה, פרקים 10.6 (חוק חופשה שנתית), ו- 10.5 (שם מובאים, בין היתר, דברי חקיקה שונים לגבי ימי חג ושבתון)ס"ח 2406אתר רשומותימי חג ומועד לבני העדה השומרוניתחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 12), התשע"ג - 20136/8/13
משתמשת בעבודה של עובדת קבלן כוח אדם חוייבה בפיצויים בגין אפליה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטאפליה ועובדי קבלןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 30585-09-12, 54123-09-12, חברת יישום פתרונות אנושיים בע"מ וחברת יורוקום נוקיה בע"מ - אורית בוסי4/8/13


יולי 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01
משרד הכלכלהקצובת ביגוד, הקצאת עלות ועודהסכם קיבוצי (מספרו 215/2013), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל22/7/13
מנעו מהמערערת לעבוד כמתמחה בבית המשפט העליון, מן הטעם שאביה עבד כרשם בבית משפט שלום. ראה גם, משפט העבודה פרק 5.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהעסקת קרובי משפחה בשירות המדינהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 31756-01-12, מוראני מאיסאנה - מנהל בתי המשפט ואחרים17/7/13
משולב בהסכמים קיבוציים, פרק 12.5.3
משרד הכלכלהענף הנקיון והתחזוקה - תנאי עבודה, שכר, ומחירי מינימום במכרזיםהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7035/2013), שנכרת בין ארגון חברות הנקיון בישראל, ע"ר 580561926 לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי – האיגוד הארצי של עובדי הניקיון11/7/13
שולב (ביחד עם הסכם המסגרת במגזר הציבורי), בהסכמים קיבוציים פרק 991.4.16ס"ח 2400אתר רשומותהקפאת שכר בשירות הציבורי ועוד
חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו- 2014 (הוראת שעה), התשע"ג - 2013 1/7/13


יוני 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי הוגדל, החל מיום 1.7.2013, ל- 374 ש"ח. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991.7
משרד הכלכלהדמי הבראה במגזר הפרטי
הסכם קיבוצי כללי (מספרו 7029/2013), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
20/6/13

מאי 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
דמי ההבראה הועמדו על סך של 423 ש"ח ליום. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.8
משרד הכלכלהדמי הבראה ברשויות מקומיותהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7032/2013), בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף26/5/13
הסכם המסגרת שולב בהסכמים קיבוציים, פרק 991.4.16; הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת שולב במשפט העבודה פרק 11.04.4
משרד הכלכלהשכר והפרשות לפנסיה; ולקרנות השתלמותשני הסכמים קיבוציים למגזר הציבורי: א. הסכם מסגרת (מספרו 142/2013); ב. והסכם לתיקון הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת8/5/13
ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.15.9.1 ו- 10.15.9 ק"ת 7243אתר רשומותסדרי דיןתקנות תובענות ייצוגיות (תיקון), התשע"ג - 2013
5/5/13

אפריל 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
פורסמו הנחיות בענין הליכי הדיון בתביעות נזיקיות, לפי חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח - 1998 (ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23); הגשת בקשות לצו זמני (ראה גם משפט העבודה פרק 10.15.1); דיון בערעורים על החלטות ועדות לסוגיהן. בוטלו או הוחלפו הנחיות קודמות בענין הכנת הדיון; דיון מהיר; ועוד. קישור לדף ההנחיותאתר הנהלת בתי המשפטסדרי דיןהנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה30/4/13
בקשר לעובדים המועסקים ברפורמת "אופק חדש", פורסמו טבלאות שכר חדשות. בקשר לעובדים המועסקים במתכונת הקודמת, הוגדלו תוספות שכר. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01
משרד הכלכלהשכר עבודההסכם קיבוצי (מספרו 123/2013), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל15/4/13מרץ 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
עדכון סכומים. לענין קבלני כוח אדם, ראה גם משפט העבודה פרק 10.4.6; ולענין לשכת תעסוקה פרטית לתיווך בין-ארצי ראה גם פרק 10.11.6.2ק"ת 7235אתר רשומותערובה רגולטוריתהודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (עדכון סכומים), התשע"ג-2013;
הודעת שירות התעסוקה (ערובה) (עדכון סכומים), התשע"ג-2013
21/3/13
נדונו, בין היתר, האבחנה בין יחסי עובד ומעביד לבין יחסי שותפות (ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6); סמכות בית הדין לצוות על הגשת חוות דעת חשבונאיות לענין שכר (ראה גם פרק 10.3); היוון שכר עתידי (ראה פרק 10.3.1) ועודפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטיחסי עובד ומעביד; חוות דעת חשבונאית; שכר (עמלות) בגין רווחים עתידיים; ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 11504-10-10, רוזין סוכנות לביטוח (1997) בע"מ ואח' נ' רונן משיח19/3/13
נדונו, בין היתר, שינוי בשכר אחרון לצורך פיצויי פיטורים (ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.01); ודרכי הוכחת תשלום שכר עבודה בפועל על ידי מעביד (ראה גם פרק 10.3). כן נדון תשלום שכר לבן זוג של עובדת שנפטרהפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשכר עבודה ופיצויי פיטוריםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 42463-09-11, גד גולן (יואב ברמץ) נגד נגריית שירן בע"מ18/3/13
בעל דין שהוא קטין או פסול דין; סמכות מזכיר בית הדין לגבי מחיקה מחוסר מעש; הגשת מוצג וידאו כראיה. תחילת התקנות 30 יום מיום פרסומן. ראה גם משפט העבודה, פרק 10.15.2ק"ת 7231אתר רשומותסדרי דיןתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ג-201312/3/13
בין היתר, שונו הכללים לענין עיכוב ביצוע וסעד זמני; ושונו מועדי ההגשה לגבי כתבי בי-דין אלקטרוניים. תחילת התקנות 30 יום מיום פרסומן. ראה גם משפט העבודה, פרק 10.15.2ק"ת 7231אתר רשומותסדרי דיןתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע"ג - 201312/3/13
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2י"פ 6563אתר רשומותסדרי דין
הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבתי הדין לעבודה12/3/13
הסכום הוגדל ל– 26,200 שקלים חדשים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15י"פ 6556אתר רשומותסדרי דיןהודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר4/3/13


פברואר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.3.1י"פ 6555אתר רשומותביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק.
שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.
הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק
תאגיד לפי חוק הביטוח הלאומי.
הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי החוק האמור.
28/2/13
תוספת השוואה בדירוג עובדי המחקר; תוספת שירות החוץ; תוספת ליווי אח"מים. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3.11י"פ 6555אתר רשומותפנסיה תקציבית בשירות המדינההודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)28/2/13
נפסק כי הזכות לקיצור שעות העבודה ללא הפחתת שכר היא זכות הורית לפי סעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן גם מגיעה לאבות; אך הזכות הכספית להגדלת שכר כתחליף לקיצור השעות אינה זכות בקשר להורות כנ"ל אלא דווקא העדפה מתקנת, ולכן אבות אינם זכאים לה. ראה גם משפט העבודה פרק 10.22 (שוויון הזדמנויות), והסכמים קיבוציים פרק 80-13.01 (הסכמי מורים)פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטזכויות הוריות, העדפה מתקנת, והפליהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 547/08, 293/09, 488/09, מדינת ישראל, משרד החינוך - שלמה לוי27/2/13
תחילת התקנות נקבעה להיות 18 חודשים מיום הפרסום. ישולבו במשפט העבודה, פרק 10.14.6ק"ת 7225אתר רשומותבטיחות בעבודהתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-201318/2/13
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 98
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי (מספרו 7026/2013), בין לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל לבין אגודת מורי הדרך בישראל13/2/13
בין היתר נקבעו הוראות בענין הארכת הסכמים קודמים; עדכון השכר; תוספת מקצועית; הוצאות אש"ל; גרירת ותק מקצועי; ופרמיה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.8
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי (מספרו 7007/2013), בין התאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, איגוד עובדי התחבורה5/2/13


ינואר 2013

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה (ראה סעיף 3.1 להסכם). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 50.1
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודההסכם קיבוצי (מספרו 7016/2013), בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה , חטיבת עובדי המסחר לבין לשכת המסחר תל-אביב והמרכז, ולשכת המסחר והתעשייה באר שבע והנגב27/1/13
נפסק כי הזכות לשוב לעבודה בפועל, לאחר חופשת לידה, חלה באופן מלא גם על עובדות המועסקות ב"משרות אמון" בשירות המדינה, משרות שהן זמניות בדרך כלל. ראה לענין זה, משפט העבודה פרק 10.7. כן נפסק כי זכות השימוע חלה במלואה אף היא. לענין זה ראה בפרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורי עובדת שחזרה מחופשת לידהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בע"ע 44309-05-11, שירי להב - מדינת ישראל, משרד החוץ22/1/13
עודכנה תקרת השכר לענין דמי חבר ודמי טיפוליא הועמדה על 15,007.6 ש"ח). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.1.8 ו- 991.4.6ההודעהמשרד התעשיה, מסחר ותעסוקהדמי חבר ודמי טיפול לארגון עובדיםהודעה בענייני עובדים מס' 7/2013 (מספרה כהסכם קיבוצי 7005/2013), שהצדדים לה הם מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, ומרכז הסתדרות המעו"ף21/1/13
בין היתר, נקבעו הוראות לענין תוספת שקלית לשכר, הגדלת תוספת מינהל (כוננות מינהלית בשירותי בריאות כללית), וחופשה נוספת למשובצים בחדרי ניתוח וחשופים לקרינה מייננת. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 25.1
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי (מספריו 7022/2013 ו- 50/2013), בין מדינת ישראל, שלוש הערים הגדולות, שירותי בריאות כללית, וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות15/1/13
כניסת ההסכם לתוקף הותנתה במתן אישורים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר והנהלת מרכז המועצות האזוריות. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.800
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכר למפעילי אוטובוסים במועצות האזוריותהסכם קיבוצי (מספרו 7014/2013), בין מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות המעו"ף וועד ארגון מפעילי התחבורה במועצות האזוריות9/1/13
בוטלה השעיית חברי ועד שחסמו את הכניסה לבית העירייה בזמן עיצומים, משום שבנסיבות העניין, העיריה לא הצליחה להוכיח שלא נפל בהשעייה פגם של פגיעה בהתארגנות. אובחן בג"ץ 2899/91, מדינת
ישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואליהו ימיני ואח'; פד"י כרך מה(5), עמ' 3. ראה גם משפט העבודה פרקים 10.1.1 (הגנה על זכות ההתארגנות); 10.1 (חוק הסכמים קיבוציים - סע' 33י); ו- 10.2.5 לענין שביתה
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטעיצומים; השעייה מעבודה; הגנה לנציגי עובדיםפסק דינו של בית הדין הארצי שניתן בע"ע 17671-09-11, עיריית חולון ואח' - אליאס קסלר ואחרים3/1/13
בין היתר, הוטלו מגבלות על חופש הביטוי של מעבידים בקשר להתארגנות ראשונית של עובדים. נקבע, בין היתר, כי למעביד אסור להפיץ טפסי ביטול חברות, אסור לשכנע עובדים להמנע מהצטרפות לארגון, ועוד. כנגד פסק הדין הוגשה עתירה לבג"ץ. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטחופש הביטוי של מעבידים; הגנה על התארגנות עובדים ראשונית מפני המעבידפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 25476-09-12, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף להתאגדות עובדים - פלאפון תקשורת בע"מ ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים2/1/13
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 7200אתר רשומותסדרי דיןהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ג - 2013
1/1/13